• default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
Vytlačiť

December 2012 - Školský internát

Č. fa

Popis fakturačného plnenia

Suma s DPH

Zmluva

Objednávka

Dátum doručenia

Dodávateľ

158/12

Plyn 12/12

120,- -

9103290682

 

3.12.2012

SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava 35815256

159/12

Strava vlastných zamestnancov 11/12

636,84

 

 

3.12.2012

Školská jedáleň ŠI Karpatská 9 Poprad 36166952

160/12

VUC NET DSL 12/12

131,45

0120061268

 

5.12.2012

Slovak Telekom, a.s. Karadžič. 10 Bratislava  35763469

161/12

Telefón ŠI 11/12

90,16

 

 

5.12.2012

Slovak Telekom, a. s. Karadžič. 10 Bratislava 35763469

162/12

Telefón, internet ŠI  11/2012

54,59

 

 

5.12.2012

Slovak Telekom, a.s. Karadžič. 10, Bratislava 35763469

163/12

Telefón, internet ŠJ 11/12

51,48

 

 

5.12.2012

Slovak Telekom, a.s. Karadžič. 10 Bratislava 35763469

164/12

Dodávka tepla 11/2012

7373,27

2/2012

 

6.11..2012

Dalkia, a.s. Široká 2, Poprad 31730574

165/12

Dodávka vody 11/2012

1385,95

2/2012

 

6.11.2012

Dalkia, a.s. Široká 2, Poprad 31730574

166/12

Mobilný telefón 12/12

27,78

 

 

7.12.2012

Orange a.s. Metodova 8 Bratislava 35697270

167/12

Elektroin-
štalácia výťahov

14772,-

03122012

 

11.12.2012

M. Kurnát Sevek, Horská 16 Svit 32880944

168/12

GoMail poplatok 12/12

3,98

DOS08061100
001-1

 

12.12.2012

Slovanet a.s. Záhradnícka 151 Bratislava 35765143

169/12

El. energia 11/12

1685,68

51000316516C

 

12.12.2012

VSE a.s. Mlynská 31 Košice 36211222

170/12

Strava zam.
12/12

443,97

 

 

21.12.2012

Školská jedálen ŠI Karpatská 9 Poprad 36166952

171/12

Výmena okien

23995,2

S6A2775

 

21.12.2012

Fenestra Sk, s.r.o.  Priemyslená 17 Zlaté Moravce 36521451

172/12

Elektroinštal.
výťahov

9227,64

03122012

 

21.12.2012

M.Kurnát Sevek, Horská 16 Svit 32880944

173/12

ISPIN 2
prechod

485,–

 

018/12

27.12.2012

Asseco Colutions a.s. Bárdošova 2 Bratislava 00602311

174/12

Syst. Podpora Magma 4.Q

193,28

SW/OD/2010/
142

 

27.12.2012

AutoCont a.s. Einsteinova 24 Bratislava 36396222

December 2012 - Jedáleň

Číslo fakt.    

Popis fakturačného
plnenia

Suma s DPH

 Zmluva

Objed.

Dátum doručenia

Dodávateľ
Adresa
IČO

12/2012
386/12

Mäso, výrobky

276,72

33/2006

 

3.12.12

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, Ul. Mieru 184/170
31723217

387/12

Zelenina, ovocie

62,35

9/2009

 

3.12.12

Lujan Plus s.r.o.
Poprad, Hraničná 611
36681172

388/12

Pekár. výrobky

516,41

13/2009

 

4.12.12

Pekáreň Hôrka s.r.o.
Hôrka 344
44559313

389/12

Ovocie, zelenina, vajcia

313,39

9/2009

 

5.12.12

Lujan Plus s.r.o.
Poprad, Hraničná 611
36681172

390/12

Mäso

169,09

33/2006

 

6.12.12

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, Ul.Mieru 184/170
31723217

391/12

Mäs. výrobky

29,21

33/2006

 

6.12.12

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, Ul. Mieru 184/170
31723217

392/12

Mlieko, výrobky

113,41

3/1999

 

7.12.12

Tatr. mliekareň a.s.
Kežmarok,Nad trať.26
31654363

393/12

Mrazená zelenina,maslo

203,53

41/2007

 

7.12.12

Fega Frost s.r.o.
Kežmarok,Tehelňa 2
36475939

394/12

Potraviny

235

30/2005

 

7.12.12

ATC-JR s.r.o.
Púchov,Vsetínska 766
35760532

395/12

Ovocie, zelenina

140,20

9/2009

 

10.12.12

Lujan Plus s.r.o.
Poprad, Hraničná 611
36681172

396/12

Mäso

391,09

33/2006

 

10.12.12

Mäso Tatry s.r.o.
Svit,Ul. Mieru 184/170
31723217

397/12

Mäs. výrobky

108,19

33/2006

 

10.12.12

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, Ul. Mieru 184/170
31723217

398/12

Tofu

59,62

12/2002

 

11.12.12

Alfa Bio s.r.o.
B.B.Kremnička 71
30223041

399/12

Zelenina, ovocie, potraviny

220,12

9/2009

 

12.12.12

Lujan Plus s.r.o.
Poprad, Hraničná 611
36681172

400/12

Mäso

63,48

33/2006

 

13.12.12

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, Ul. Mieru 184/170
31723217

401/12

Pekár. výrobky

398,12

13/2009

 

14.12.12

Pekáreň Hôrka s.r.o.
Hôrka 344
44559313

402/12

Mäso

203,81

33/2006

 

14.12.12

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, Ul. Mieru 184/170
31723217

403/12

Mlieko, výrobky

153,89

3/1999

 

14.12.12

Tat.mliekareň  s. s.
Kežmarok, Nad trať.26
31654363

404/12

Ryby, pirohy

269,45

48/2009

 

17.12.12

DC Nordia s.r.o.
Poprad, Staničná 9
44875550

405/12

Mäso

203,09

33/2006

 

17.12.12

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, Ul. Mieru 184/170
31723217

406/12

Mäs. výrobky

20,93

33/2006

 

17.12.12

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, Ul. Mieru 184/170
31723217

407/12

Ovocie, zelenina

93,36

9/2009

 

17.12.12

Lujan Plus s.r.o.
Poprad, Hraničná 611
36681172

408/12

Zemiaky

72,–

52/2012

 

18.12.12

Ľ. Lesňak – SHR
Letanovce ,Slobody 19
30667178

409/12

Ovocie,zelenina

119,05

9/2009

 

19.12.12

Lujan Plus s.r.o.
Poprad,Hraničná 611
36681172

410/12

Mäso

189,28

33/2006

 

19.12.12

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, Ul. Mieru 184/170
31760532

411/12

Mäs. výrobky

15,12

33/2006

 

19.12.12

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, Ul. Mieru 184/170
31760532

412/12

Potraviny

95,22

9/2009

 

20.12.12

Lujan Plus s.r.o.
Poprad,Hraničná 611
36681172

413/12

Mlieko,výrobky

92,74

3/1999

 

31.12.12

Tatr. mliekareň a.s.
Kežmarok,Nad.trať.26
31654363

November 2012 - Jedáleň

Číslo fakt.    

Popis fakturačného
plnenia

Suma s DPH

 Zmluva

Objed.

Dátum doručenia

Dodávateľ
Adresa
IČO

11/2012
341/12

Potraviny, vajcia,
ml. výrobky

1079,33

30/2005

 

2.11.12

ATC-JR s.r.o.
Púchov,Vsetínska 766
35760532

342/12

Hydina

120,70

50/2010

 

5.11.12

Hydina Kubus s.r.o.
Veľký Slavkov 290
36504807

343/12

Mäso

180,61

33/2006

 

5.11.12

Mäso Tatry s.r.o.
Svit. Ul. Mieru 184/170
31723217

344/12

Mäs. výrobky

11,04

33/2006

 

5.11.12

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, Ul.Mieru 184/170
31723217

345/12

Zelenina, ovocie

143,52

9/2009

 

5.11.12

Lujan Plus s.r.o.
Poprad, Hraničná 611
36681172

346/12

Mraz. výrobky

411,04

41/2007

 

5.11.12

Fega Frost s.r.o.
Kežmarok,Tehelňa 2
36475939

347/12

Pekár. výrobky

557,92

13/2009

 

5.11.12

Pekáreň Hôrka s.r.o.
Hôrka 344
44559313

348/12

Mlieko, výrobky

92,03

3/1999

 

7.11.12

Tatr. mliekareň a.s.
Kežmarok,Nad trať.26
31654363

349/12

Mäso

191,33

33/2006

 

7.11.12

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, Ul. Mieru 184/170
31723217

350/12

Zelenina, ovocie

203,52

9/2009

 

7.11.12

Lujan Plus s.r.o.
Poprad,Hraničná 611
36681172

351/12

Potraviny

185,28

51/2012

 

8.11.12

Inmedia s.r.o.
Zvolen,Nám.SNP 11
36019208

352/12

Zelenina, ovocie

101,46

9/2009

 

9.11.12

Lujan Plus s.r.o.
Poprad, Hraničná 611
36681172

353/12

Hydina,mr. výrobky

389,40

41/2007

 

9.11.12

Fega Frost s.r.o.
Kežmatok, Tehelňa 2
36475939

354/12

Čaj, potraviny

355,25

15/2003

 

9.11.12

Astera s.r.o.
Trenčín, Stromová č.5
36238091

355/12

Potraviny,vajcia

185,09

30/2005

 

12.11.12

ATC-JR s.r.o.
Púchov, Vsetínska 766
35760532

356/12

Zelenina,ovocie

85,74

9/2009

 

12.11.12

Lujan Plus s.r.o.
Poprad, Hraničná 611
36681172

357/12

Mäso

179,81

33/2006

 

12.11.12

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, Ul. Mieru 184/170
31723217

358/12

Mäs. výrobky

41,87

33/2006

 

12.11.12

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, Ul. Mieru 184/170
31723217

359/12

Mäso

164,84

33/2006

 

14.11.12

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, Ul. Mieru 184/170
31723217

360/12

Zelenina, ovocie

62,68

9/2009

 

14.11.12

Lujan Plus s.r.o.
Poprad, Hraničná 611
36681172

361/12

Mlieko, výrobky

199,32

3/1999

 

15.11.12

Tatr.mliekareň a.s.
Kežmarok, Nad trať.26
31654363

362/12

Mr. výrobky, hydina

258,–

41/2007

 

16.11.12

Fega Frost s.r.o.
Kežmarok, Tehelňa 2
36475939

363/12

Potraviny

522.01

1/2003

 

16.11.12

Sintra s.r.o.
Poprad,Hraničná 14
685232

364/12

Mr. výrobky

142,56

48/2009

 

16.11.12

DC Nordia s.r.o.
Poprad,Staničná 9
44875550

365/12

Pekár. výrobky

286,62

13/2009

 

19.11.12

Pekáreň Hôrka s.r.o.
Hôrka 344
44559313

366/12

Mäso

273,55

33/2006

 

19.11.12

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, Ul. Mieru 184/170
31723217

367/12

Mäs. výrobky

21,97

33/2006

 

19.11.12

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, Ul. Mieru 184/170
31723217

368/12

Zelenina,ovocie

137,10

9/2009

 

19.11.12

Lujan Plus s.r.o.
Poprad,Hraničná 611
36681172

369/12

Mäso

180,55

33/2006

 

21.11.12

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, Ul.Mieru 184/170
31723217

370/12

Mäs. výrobky

61,94

33/2006

 

21.11.12

Mäso Tatry s.r.o
Svit, Ul. Mieru 184/170
31723217

371/12

Zelenina, ovocie

179,82

9/2009

 

21.11.12

Lujan Plus s.r.o.
Poprad, Hraničná 611
36681172

372/12

Potraviny, ryby

141,49

48/2009

 

22.11.12

DC Nordia s.r.o.
Poprad, Staničná 9
44875550

373/12

Ryby

43,08

48/2009

 

22.11.12

DC Nordia s.r.o.
Poprad, Staničná 9
44875550

374/12

Mr. výrobky

219,32

41/2007

 

23.11.12

Fega Frost s.r.o.
Kežmarok,Tehelňa 2
36475939

375/12

Zelenina, ovocie

60,22

9/2009

 

26.11.12

Lujan Plus s.r.o.
Hraničná 611
36681172

376/12

Ryby,hydina

321,56

51/2012

 

26.11.12

Inmedia s.r.o.
Zvolen,Nám. SNP 11
36019208

377/12

Mäso

345,11

33/2006

 

26.11.12

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, Ul.Mieru 184/170
31723217

378/12

Mlieko, výrobky

357,55

3/1999

 

26.11.12

Tatr. mliekareň a.s.
Kežmarok,Nad trať.26
31654363

379/12

ATC-JR s.r.o.

1335,49

30/2005

 

26.11.12

ATC-JR  s.r.o.
Púchov,Vsetínska 766
35760532

380/12

Pekár. výrobky

409,06

13/2009

 

27.11.12

Pekáreň Hôrka s.r.o.
Hôrka 344
44559313

381/12

Mäso

75,40

33/2006

 

28.11.12

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, Ul. Mieru 184/170
31723217

382/12

Mäs. výrobky

70,56

33/2006

 

28.11.12

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, Ul. Mieru 184/170
31723217

383/12

Zelenina, ovocie

136,61

9/2009

 

28.11.12

Lujan Plus s.r.o.
Poprad, Hraničná 611
36681172

384/12

Zemiaky

246

52/2012

 

29.11.12

Ľ. Lesňak – SHR
Letanovce, Slobody 19
30667178

385/12

Mr. výrobky

348,36

41/2007

 

30.11.12

Fega Frost s.r.o.
Kežmarok, Tehelňa 2
36475939

November 2012 - Školský internát

Č. fa

Popis fakturačného plnenia

Suma s DPH

Zmluva

Objednávka

Dátum doručenia

Dodávateľ

143/12

Oprava konvenkotom.

75,82

 

16/2012

3.11.2012

P.Sopko Servis VZ Bardejovská 8 Kežmarok 32401141

144/12

Strava vlastných zamestnancov 10/12

694,62

 

 

3.10.2012

Školská jedáleň ŠI Karpatská 9 Poprad 36166952

145/12

VUC NET DSL 10/12

131,45

0120061268

 

5.11.2012

Slovak Telekom, a.s. Karadžič. 10 Bratislava  35763469

146/12

Telefón ŠI 10/12

93,43

 

 

5.11.2012

Slovak Telekom, a. s. Karadžič. 10 Bratislava 35763469

147/12

Telefón, internet ŠI  10/2012

54,83

 

 

5.11.2012

Slovak Telekom, a.s. Karadžič. 10, Bratislava 35763469

148/12

Telefón, internet ŠJ 10/12

53,83

 

 

5.11.2012

Slovak Telekom, a.s. Karadžič. 10 Bratislava 35763469

149/12

Dodávka tepla 10/2012

5172,37

2/2012

 

7.11..2012

Dalkia, a.s. Široká 2, Poprad 31730574

150/12

Dodávka vody 10/2012

1573,20

2/2012

 

7.10.2012

Dalkia, a.s. Široká 2, Poprad 31730574

151/12

El. energia 10/2012

1526,44

51000316516C

 

12.11.2012

VSE a.s. Mlynská 31 Košice 36211222

152/12

Webhosting. služby „doména“

49,10

 

 

12.11.2012

WebHouse s.r.o. Paulínska 20, Trnava 36743852

153/12

Mobilný telefón 11/12

27,58

 

 

13.11.2012

Orange, a.s. Metodova 8 Bratislava 35697270

154/12

GoMail poplatok 11/12

3,98

DOS08061100
001-1

 

15.11.2012

Slovanet a.s. Záhradnícka 151 Bratislava 35765143

155/12

Revízie elektro a hromozvodov

1 560,-

 

017/12

19.11.2012

Montex-V.Muntak Jarmočná 1289/9 Poprad 10731211

156/12

Technik BOZP

108,- -

1/2004

 

21.11.2012

J. Majerčák Allendeho 2723/76 Poprad 40328490

157/12

Plyn 11/12

118,50

9103290682

 

26.11.2012

SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava
35815256

Október 2012 - Jedáleň

Číslo fakt.    

Popis fakturačného
plnenia

Suma s DPH

 Zmluva

Objed.

Dátum doručenia

Dodávateľ
Adresa
IČO

10/12
288/12

Zelenina, ovocie

147,19

9/2009

 

1.10.2012

Lujan Plus s.r.o.
Poprad,Hraničná 611
36681172

289/12

Mäso, šunka

234,37

33/2006

 

1.10.2012

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, Ul. Mieru 184/170
31723217

290/12

Mäs. výrobky

8,83

33/2006

 

1.10.2012

Mäso Tatry s.r.o.
Svit,Ul.Mieru 184/170
31723217

291/12

Jogurt

10,75

9/2009

 

2.10.2012

Lujan Plus s.r.o.
Poprad, Hraničná 611
36681172

292/12

Zelenina, ovocie

73,79

9/2009

 

3.10.2012

Lujan Plus s.r.o.
Poprad, Hraničná 611
36681172

293/12

Mäso

141,53

33/2006

 

3.10.2012

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, Ul. Mieru 184/170
31723217

294/12

Mäs. výrobky

35,94

33/2006

 

3.10.2012

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, Ul. Mieru 184/170
31723217

295/12

Pekár. výrobky

440,52

13/2009

 

4.10.2012

Pekáreň Hôrka s.r.o.
Hôrka 344
44559313

296/12

Zelenina, ovocie

148,92

9/2009

 

4.10.2012

Lujan Plus s.r.o.
Poprad,hraničná 611
36681172

297/12

Mlieko, výrobky

111,–

3/1999

 

4.10.2012

Tatranská mliekareň a.s
Kežmarok,Nad trať.26
31654363

298/12

Potraviny

121,08

30/2005

 

8.10.2012

ATC-JR s.r.o.
Púchov,Vsetínska 766
35760532

299/12

Mäso, výrobky

203,08

33/2006

 

8.10.2012

Mäso Tatry s.r.o.
Svit,Ul.Mieru 184/170
31723217

300/12

Zelenina, ovocie

106,86

9/2009

 

8.10.2012

Lujan Plus s.r.o.
Poprad, Hraničná 611
36681172

301/12

Zelenina, ovocie, vajcia

205,03

9/2009

 

10.10.12

Lujan Plus s.r.o.
Poprad, Hraničná 611
36681172

302/12

Ml.výrobky,potraviny

286,40

41/2007

 

5.10.2012

Fega Frost s.r.o.
Kežmarok,Tehelňa 2
36475939

303/12

Ovocie

51,06

9/2009

 

10.10.12

Lujan Plus s.r.o.
Poprad,Hraničná 611
36681172

304/12

Potraviny

85,72

15/2003

 

11.10.12

Astera s.r.o.
Trenčín,Stromová 5
36238091

305/12

Mäso

213,67

33/2006

 

11.10.12

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, Ul. Mieru 184/170
31723217

306/12

Mäs. výrobky

18,04

33/2006

 

11.10.12

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, Ul. Mieru 184/170
31723217

307/12

Potraviny,ml.výr.

286,76

41/2007

 

12.10.12

Fega Frost s.r.o.
Kežmarok,Tehelňa 2
36475939

308/12

Potraviny

390,24

1/2003

 

12.10.12

Sintra s.r.o.
Poprad, Hraničná 14
685232

309/12

Mäso

312,84

33/2006

 

15.10.12

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, Ul. Mieru 184/170
31723217

310/12

Mäs. výrobky

81,16

33/2006

 

15.10.12

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, Ul. Mieru 184/170
31723217

311/12

Mäs. výrobky

7,36

33/2006

 

15.10.12

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, Ul.Mieru 184/170
31723217

312/12

Zelenina

38,28

9/2009

 

15.10.12

Lujan Plus s.r.o.
Poprad, Hraničná 611
36681172

313/12

Zelenina

6,–

9/2009

 

15.10.12

Lujan Plus s.r.o.
Poprad, Hraničná 611
36681172

314/12

Potraviny

590,82

30/2005

 

15.10.12

ATC-JR s.r.o.
Púchov,Vsetínska 766
35760532

315/12

Potraviny

32,40

30/2005

 

15.10.12

ATC-JR s.r.o.
Púchov,Vsetínska 766
35760532

316/12

Pekár. výrobky

487,97

13/2009

 

16.10.12

Pekáreň Hôrka s.r.o.
Hôrka 344
44559313

317/12

Mlieko, výrobky

210,85

3/1999

 

16.1012

Tatran. Mliekareň a.s.
Kežmarok,Nad trať.26
31654363

318/12

Ovocie, zelenina

241,15

9/2009

 

17.10.12

Lujan Plus s.r.o.
Poprad, Hraničná 611
36681172

319/12

Hydina, ryby

177,48

48/2009

 

18.10.12

DC Nordia s.r.o.
Poprad, Staničná 9
44875550

320/12

Mäso

127,42

33/2006

 

18.10.12

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, Ul. Mieru 184/170
31723217

321/12

Mäs. výrobky

25,34

33/2006

 

18.10.12

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, Ul. Mieru 184/170
31723217

322/12

Hydina

181,52

48/2009

 

18.10.12

DC  Nordia s.r.o.
Poprad, Staničná 9
44875550

323/12

Syr

120,96

48/2009

 

18.10.12

DC Nordia s.r.o.
Poprad, Staničná 9
44875550

324/12

Syr

40,32

48/2009

 

18.10.12

DC Nordia s.r.o.
Poprad,Staničná 9
44875550

325/12

Mr. výrobky, potraviny

414,49

41/2007

 

19.1012

Fega Frost s.r.o.
Kežmarok,Tehelňa 2
36475939

331/12

Mäso

194,63

33/2006

 

24.10.12

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, Ul. Mieru 184/170
31723217

332/12

Zemiaky

228

52/2012

 

24.10.12

Ľudovít Lesňak – SHR
Letanovce, Slobody 19
30667178

326/12

Ovocie, zelenina

182,62

9/2009

 

22.10.12

Lujan Plus s.r.o.
Poprad,Hraničná 611
36681172

327/12

Mäso

296,29

33/2006

 

22.10.12

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, Ul.Mieru 184/170
31723217

328/12

Mäs. výrobky

111,72

33/2006

 

22.10.12

Mäso Tatry s.r.o.
Poprad, Hraničná 611
36681172

329/12

Potraviny

502,82

30/2005

 

22.10.12

ATC-JR s.r.o.
Púchov,Vsetínska 766
35760532

330/12

Potraviny

27

30/2005

 

22.10.12

ATV-JR s.r.o.
Púchov,Vsetínska 766
35760532

333/12

Hydina

82,20

48/2009

 

25.10.12

DC Nordia s.r.o.
Poprad, Staničná 9
44875550

334/12

Mlieko, výrobky

145,58

3/1999

 

25.10.12

Tatr. mliekareň a.s.
Kežmarok,Nad trať.26
31654363

335/12

Mäso

91,78

33/2006

 

25.10.12

Mäso Tatry s.r.o.
Svit,Ul.  Mieru 184/170
31723217

336/12

Zelenina, ovocie

90,55

9/2009

 

25.10.12

Lujan Plus s.r.o.
Poprad, Hraničná 611
36681172

337/12

Ovocie

65,17

9/2009

 

29.10.12

Lujan Plus s.r.o.
Poprad,Hraničná 611
36681172

338/12

Mäso

265,85

33/2006

 

29.10.12

Mäso Tatry s.r.o.
Svit,Ul. Mieru 184/170
31723217

Október 2012 - Školský internát

Č. fa

Popis fakturačného plnenia

Suma s DPH

Zmluva

Objednávka

Dátum doručenia

Dodávateľ

124/12

Plyn 10/2012

110,- -

9103290682

 

3.10.2012

SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava 35815256

125/12

Strava vlastných zamestnancov 9/12

610,47

 

 

5.10.2012

Školská jedáleň ŠI Karpatská 9 Poprad 36166952

126/12

VUC NET DSL 10/12

131,45

0120061268

 

5.10.2012

Slovak Telekom, a.s. Karadžič. 10 Bratislava  35763469

127/12

Telefón ŠI 9/12

86,45

 

 

5.10.2012

Slovak Telekom, a. s. Karadžič. 10 Bratislava 35763469

128/12

Telefón, internet ŠI  9/2012

54,65

 

 

5.10.2012

Slovak Telekom, a.s. Karadžič. 10, Bratislava 35763469

129/12

Telefón, internet ŠJ 9/12

64,27

 

 

5.10.2012

Slovak Telekom, a.s. Karadžič. 10 Bratislava 35763469

130/12

Dodávka tepla 9/2012

3019,28

2/2012

 

6.10.2012

Dalkia, a.s. Široká 2, Poprad 31730574

131/12

Dodávka vody 9/2012

1193,86

2/2012

 

6.10.2012

Dalkia, a.s. Široká 2, Poprad 31730574

132/12

El. energia 9/2012

1168,68

51000316516C

 

6.10.2012

VSE a.s. Mlynská 31 Košice 36211222

133/12

Kniha Vých. Slovensko

40,- -

 

 

6.10.2012

ÚPSK Prešov Nám. Mieru 2 37870475

134/12

Revízie a opravy výťahov II. a III. Q 2012

642,49

7/99

 

6.10.2012

M. Kurnát Elektro, Horská 16 Svit 37747827

135/12

Outsourcing ISPIN IV.Q 2012

387,14

283-2007/S/OvZP

 

6.10.2012

Asseco Solutions, a.s. Bárdošova 2 Bratislava 00602311

136/12

Oprava veľkokuch. zaridení

128,34

 

13/12

8.10.2012

P. Sopko Servis VZ Bardejovská 8 Kežmarok 32401141

137/12

Mobilný telefón 10/12

28,12

 

 

12.10.2012

Orange a.s. Metodova 8 Bratislava 35697270

138/12

GoMail poplatok 10/12

3,98

DOS08061100
001-1

 

15.10.2012

Slovanet a.s. Záhradnícka 151 Bratislava 35765143

139/12

Nové verzie Magma

25,49

SW/OD/2010
/51

 

15.10.2012

AutoCont SK a.s. Bratialva Einsteinova 24 36396222

140/12

Syst. Podpora Magma 3.Q

193,28

SW/OD/2010/
142

 

22.10.2012

AutoCont SK a.s. Einsteinova 24 Bratislava 36396222

141/12

Ochr. prac. prostriedky

162,- -

 

14/2012

22.10.2012

Dudinský K Tatranská 714/4 Spišská Teplica 32880219

142/12

Ochranné pracovné prostriedky kuchyňa

390,- -

 

15/2012

29.10.2012

Dudinský K Tatranská 714/4 Spišská Teplica 32880219

September 2012 - Jedáleň

Číslo fakt.    

Popis fakturačného
plnenia

Suma s DPH

 Zmluva

Objed.

Dátum doručenia

Dodávateľ
Adresa
IČO

9/12
245/12

Mäso

203,96

33/2006

 

3.9.12

Mäso-Tatry s.r.o.
Svit,Ul.Mieru 184/170
31723217

246/12

Mäs. výrobky

20,62

33/2006

 

3.9.12

Mäso-Tatry, s.r.o.
Svit,Ul.Mieru 184/170
31723217

247/12

Mäso

283,58

33/2006

 

5.9.12

Mäso – Tatry s.r.o.
Svit, Ul. Mieru 184/170
31723217

248/12

Zelenina, ovocie

213,82

9/2009

 

5.9.12

Lujan Plus s.r.o.
Poprad, Hraničná 611
36681172

249/12

Zemiaky, potrav.

141,06

9/2009

 

6.9.12

Lujan Plus s.r.o.
Poprad, Hraničná 611
36681172

250/12

Hydina,mr.polot.

223,97

41/2007

 

7.9.12

Fega Frost s.r.o.
Kežmarok, Tehelňa 2
36475939

251/12

Zelenina, ovocie

73,72

9/2009

 

10.9.12

Lujan Plus s.r.o.
Poprad, Hraničná 611
36681172

252/12

Mäso

204,36

33/2006

 

10.9.12

Mäso-Tatry s.r.o.
Svit. Ul. Mieru 184/170
31723217

253/12

Mäs. výrobky

28,24

33/2006

 

10.9.12

Mäso – Tatry s. r.o.
Svit, Ul. Mieru 184/170
31723217

254/12

Potraviny

26,40

9/2009

 

12.9.2012

Lujan Plus s.r.o.
Poprad, Hraničná 611
36681172

255/12

Mäso

194,11

33/2006

 

12.9.2012

Mäso –Tatry s.r.o.
Svit, Ul. Mieru 184/170
31723217

256/12

Mäs. výrobky

63,53

33/2006

 

12.9.2012

Mäso – Tatry s.r.o.
Svit, Ul. Mieru 184/170
31723217

257/12

Zelenina, ovocie

72,58

9/2009

 

13.9.2012

Lujan Plus s.r.o.
Poprad, Hraničná 611
36681172

258/12

Potraviny, vajcia

985,13

30/2005

 

13.9.2012

ATC-JR s.r.o.
Púchov, Vsetínska 766
35760532

259/12

Pek. výrobky

314,52

13/2009

 

14.9.2012

Pekáreň Hôrka s.r.o.
Hôrka 344
44559313

260/12

Hydina

313,51

48/2009

 

17.9.2012

DC Nordia s.r.o.
Poprad, Staničná 9
44875550

261/12

Zemiaky,zelenina
ovocie

127,06

9/2009

 

17.9.2012

Lujan Plus s.r.o.
Poprad, Hraničná 611
36681172

262/12

Mäso

151,78

33/2006

 

17.9.2012

Mäso – Tatry s.r.o.
Svit, Ul. Mieru 184/170
31723217

263/12

Mäsové výrobky

22,18

9/2009

 

17.9.2012

Mäso – Tatry s. r. o.
Svit, Ul. Mieru 184/170
31723217

264/12

Nápoje

187,68

51/2012

 

17,9,2012

Inmedia s.r.o.
Zvolen,Nám. SNP 11
36019208

265/12

Mlieko, výrobky

184,60

3/1999

 

17.9.2012

Tatran. mliekareň a.s.
Kežmarok,Nad trať.26
31654363

266/12

Vajcia,zelenina, ovocie

101,59

9/2009

 

19.9.2012

Lujan Plus s.r.o.
Poprad, Hraničná 611
36681172

267/12

Mäso

98,28

6/2003

 

20.9.2012

Diamon s.r.o.
Poprad,Scherf.3017/53
36478628

268/12

Mäs. výrobky

41,45

6/2003

 

20.9.2012

Diamon s.r.o.
Poprad, Scherf. 3017/53
36478628

269/12

Ryby

86,74

48/2009

 

20,9.2012

DC Nordia s.r.o.
Poprad, Staničná 9
44875550

270/12

Hydina,pirohy

363,42

48/2009

 

20.9.2012

DC Nordia s.r.o.
Poprad, Staničná 9
44875550

271/12

Potraviny, vajcia

308,75

30/2005

 

20.9.2012

ATC-JR s.r.o.
Púchov,Vsetínska 766
35760532

272/12

Syr

19,18

30/2005

 

20.9.2012

ATC-JR s.r.o.
Púchov, Vsetínska 766
35760532

273/12

Mr.výrobky, mliečne výrobky

437,24

41/2007

 

21.9.2012

Fega Frost s.r.o.
Kežmarok,Tehelňa 2
36475939

274/12

Mäso

213,20

33/2006

 

24.9.2012

Mäso – Tatry s.r.o
Svit Ul. Mieru 184/170
31723217

275/12

Zelenina, ovocie

114,53

9/2009

 

24.9.2012

Lujan Plus s.r.o.
Poprad,Hraničná 611
36681172

276/12

Hydina

174,28

50/2010

 

25.9.2012

Hydina Kubus s.r.o.
Veľký Slavkov 290
36504807

277/12

Ľ. Lesňak - SHR

72,00

52/2012

 

25.9.2012

Ľ. Lesňak – SHR
Letanovce, Slobody 19
30667178

278/12

Zelenina, ovocie

97,50

9/2009

 

25.9.2012

Lujan Plus s.r.o.
Poprad, Hraničná 611
36681172

279/12

Tofu

48,42

12/2002

 

25.9.2012

Alfa Bio s.r.o
B.Bystrica,Kremnička
30223041

280/12

Mlieko, výrobky

161,24

3/1999

 

25.9.2012

Tatranská mliekaren a.s
Kežmarok,Nad trať.26
31654363

281/12

Mäso, výrobky

201,17

33/2006

 

26.9.2012

Mäso Tatry s.r.o.
Svit,Ul.Mieru 184/170
31723217

282/12

Pekár. výrobky

442,87

13/2009

 

27.9.2012

Pekáreň Hôrka s.r.o.
Hôrka 344
44559313

283/12

Mliek. výrobky

46,94

41/2007

 

27.9.2012

Fega Frost s.r.o.
Kežmarok,Tehelňa 2
36475939

284/12

Ovocie,zelenina

49,73

9/2009

 

27.9.2012

Lujan Plus s.r.o.
Poprad,Hraničná 611
36681172

285/12

Potraviny

458,35

30/2005

 

27.9.2012

ATC-JR s.r.o.
Púchov,Vsetínska 766
35760532

286/12

Maslo

71,88

30/2005

 

27.9.2012

ATC-JR s.r.o.
Púchov,Vsetínska 766
35760532

September 2012 - Školský internát

Č. fa

Popis fakturačného plnenia

Suma s DPH

Zmluva

Objednávka

Dátum doručenia

Dodávateľ

109/12

Čistiace prostriedky kuchyňa

421,94

 

9/2012

3.9.2012

Tatraglobal, s.r.o Hraničná 13 Poprad 36456756

110/12

Čistiace prostriedky ŠI

514,36

 

10/2012

3.9.2012

Tatraglobal, s.r.o. Hraničná 13 Poprad 36456756

111/12

Plyn 9/12

110,- -

9103290682

 

3.9.2012

SPP a.s Mlynské Nivy 44/a Bratitslava 35815256

112/12

VUC NET DSL 8/12

131,45

0120061268

 

6.9.2012

Slovak Telekom, a. s. Karadžič. 10 Bratislava 35763469

113/12

Telefón, ŠI  8/2012

76,91

 

 

6.9.2012

Slovak Telekom, a.s. Karadžič. 10, Bratislava 35763469

114/12

Telefón, internet ŠI 8/12

53,88

 

 

6.9.2012

Slovak Telekom, a.s. Karadžič. 10 Bratislava 35763469

115/12

Telefón, internet ŠJ 8/12

48,22

 

 

6.9.2012

Slovak Telekom, a.s. Karadžič. 10 Bratislava 35763469

116/12

Teplo august

2215,38

02/2012

 

7.9.2012

Dalkia a.s. Široká 2 Poprad 31730574

117/12

Voda august

190,90

02/2012

 

7.9.2012

Dalkia a.s. Široká 2 Poprad 31730574

118/12

Umývacie prostriedky do umávačky riadu

150,48

 

11/2012

7.9.2012

Sopko P. – Servis VZ Bardejovská 8 Kežmarok 32401141

119/12

El. energia 8/12

453,26

5100316516C

 

9.9.2012

VSE a.s. Mlynská 31 Košice 36211222

120/12

Mobilný telefón 9/12

27,84

 

 

12.9.2012

Orange a.s. Metodova 8 Bratislava 35697270

121/12

GoMail poplatok 9/12

3,98

DOS080611
00001-1

 

17.9.2012

Slovantet, a.s. Záhradnícka 151 Bratislava 35765143

122/12

Oprava mäsového mlynčeka v kuchyni

42,- -

 

12/12

17.9.2012

Sopko P. Servis VZ Bardejovská 8 Kežmarok 32401141

123/12

Predlženie domény

14,75

 

 

25.9.2012

WebHouse s.r.o. Paulínska 20 Trnava 36743852

August 2012 - Jedáleň

Číslo fakt.    

Popis fakturačného
plnenia

Suma s DPH

 Zmluva

Objed.

Dátum doručenia

Dodávateľ
Adresa
IČO

8/12
234/12

Potraviny

379,43

1/2003

 

28.8.12

Sitra,s.r.o.
Poprad,Hraničná 14
685232

235/12

Potraviny

903,59

30/2005

 

28.8.12

ATC-JR, s.r.o.
Púchov, Vsetínska 766
35760532

236/12

Potraviny

878,23

30/2005

 

28.8.12

ATC-JR, s.r.o.
Púchov, Vsetínska 766
35760532

237/12

Potraviny,vajcia

899,52

30/2005

 

28.8.12

ATC-JR, s.r.o.
Púchov,Vsetínska 766
35760532

238/12

Potraviny

80,45

30/2005

 

28.8.12

ATC-JR, s.r.o.
Púchov,Vsetínska 766
35760532

239/12

Ml. výrobky

143,88

30/2005

 

28.8.12

ATC-JR, s.r.o.
Púchov,Vsetínska 766
35760532

240/12

Potraviny

126,42

30/2005

 

28.8.12

ATC-JR, s.r.o.
Púchov, Vsetínska 766
35760532

241/12

Čaje, nápoje

6019,01

15/2003

 

30.8.12

Astera, s.r.o.
Trenčín, Stromová 5
36238091

242/12

Hydina, potraviny,mr.výr..

509,81

41/2007

 

31.8.12

Fega Frost s.r.o.
Kežmarok,Tehelňa 2
36475939

243/12

Potraviny,maslo

157,98

30/2005

 

31.8.12

ATC-JR, s.r.o.
Púchov,Vsetínska 766
35760532

244/12

Zemiaky,zelenina

210,32

9/2009

 

31.8.12

Lujan Plus s.r.o.
Poprad,Hraničná 611
36681172

August 2012 - Školský internát

Č. fa

Popis fakturačného plnenia

Suma s DPH

Zmluva

Objednávka

Dátum doručenia

Dodávateľ

100/12

Systémová podpora MAGMA 2.Q

193,28

SW/OD/2010/
142

 

3.8.2012

Versity a.s.  Einsteinova 24, Bratislava 36396222

101/12

Vyčistenie lapača kuch. tukov

80,- -

 

8/12

3.8.2012

Pjatak M. Vyšné Hágy 39 Vys.Tatry 43874100

102/12

El. energia 7/12

620,33

5100316516C

 

7.8.2012

VSE a.s. Mlynská 31 , Košice 36211222

103/12

Plyn 8­/12

110,- -

9103290682

 

7.8.2012

SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 35815256

104/12

VUC NET DSL 7/2012

131,45

0120061268

 

7.8.2012

Slovak Telekom, a.s. Karadžič. 10, Bratislava 35763469

105/12

Telefón, internet ŠI 7/12

53,83

 

 

7.8.2012

Slovak Telekom, a.s. Karadžič. 10 Bratislava 35763469

106/12

Telefón, internet ŠJ 7/12

42,76

 

 

7.8.2012

Slovak Telekom, a.s. Karadžič. 10 Bratislava 35763469

107/12

Mobilný telefón 8/12

27,76

 

 

12.8.2012

Orange Sl. a.s. Prievozská 6/A, Bratislava 35697270

108/12

GO-Mail adresa

3,98

DOS080061
100001-1

 

13.8.2012

Slovanet a.s. Záhradícka 151 Bratislava  35765143

Júl 2012 - Jedáleň

Číslo fakt.

Popis fakturačného plnenia

Suma s DPH

Zmluva

Objed.

Dátum doručenia

Dodávateľ Adresa IČO

7/12
233/12

Pekár. výrobky

234,55

13/2009

 

6.7.2012

Pekáreň Hôrka s.r.o.
Hôrka 344
44559313

Júl 2012 - Školský internát

Č. fa

Popis fakturačného plnenia

Suma s DPH

Zmluva

Objednávka

Dátum doručenia

Dodávateľ

85/12

Stravenky pre zamestnancov

1261,23

 

/2012

2.7.2012

Le cheque dejeruner,s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674

86/12

Strava vlastných zamestnancov 6/12

631,89

 

 

2.7.2012

Školská jedáleň ŠI Karpatská 9 Poprad 36166952

87/12

Plyn 7/12

110,- -

9103290682

 

3.7.2012

SPP a.s Mlynské Nivy 44/a Bratitslava 35815256

88/12

VUC NET DSL 7/12

152,50

 

 

4.7.2012

Slovak Telekom, a. s. Karadžič. 10 Bratislava 35763469

89/12

Telefón, internet ŠI  6/2012

150,34

 

 

6.7.2012

Slovak Telekom, a.s. Karadžič. 10, Bratislava 35763469

90/12

Telefón, internet ŠI 6/12

55,79

 

 

6.7.2012

Slovak Telekom, a.s. Karadžič. 10 Bratislava 35763469

91/12

Telefón ŠJ 6/12

56,17

 

 

6.7.2012

Slovak Telekom, a.s. Karadžič. 10 Bratislava 35763469

92/12

El. energia  6/12

931,69

5100316516C

 

7.7.2012

VSE a.s. Mlynská 31 Košice 36211222

93/12

Mobilný telefón 7/12

27,40

 

 

10.8.2012

Orange Sl. a.s. Priezovzská 6/A Bratislava 35697270

94/12

Outsourcig ISPIN 3.Q

387,14

283-2007/S/OvZP

 

10.7.2012

Asseco Solutions, a.s. Bárdošova 2 Bratislava  00602311

95/12

Výkon funkcie BOZP 2.Q

81,- -

1/2004

 

10.7.2012

J. Majerčák  Allendezo 2723/76 Poprad 40328490

96/12

Teplo 6/12

2 531,99

02/2012

 

10.7.2012

Dalkia, a.s. Široká 2 Poprad 31730574

97/12

Voda 6/12

987,35

02/2012

 

10.7.2012

Dalkia, a.s. Široká 2 Poprad 31730574

98/12

GoMail poplatok 7/12

3,98

DOS08061100
001-1

 

12.7.2012

Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 Bratislava 35765143

99/12

Nové verzie Magma 3.Q

25,49

SW/OD/2010/
51

 

12.7.2012

Versity, a.s. Einsteinova 24 Bratislava  36396222

Jún 2012 - Jedáleň

Číslo fakt.

Popis fakturačného
plnenia

Suma s DPH

Zmluva

Objed.

Dátum doručenia

Dodávateľ
Adresa
IČO

6/12
197/12

Mraz. výrobky
Mliečne výrobky

55,,97

41/2007

 

1.6.2012

Fega Frost s.r.o.
Kežmarok, Tehelňa 2
36475939

198/12

Mäso

185,44

33/2006

 

4.6.2012

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, Ul. Mieru 184/170
31723217

199/12

Mäs. výrobky

68,57

33/2006

 

4.6.2012

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, Ul. Mieru 184/170
31723217

200/12

Zemiaky,ovocie,
zelenina

124,69

9/2009

 

4.6.2012

Lujan Plus s.r.o.
Poprad, Hraničná 611
36681172

201/12

Mlieč. výrobky

67,32

48/2009

 

5.6.2012

DC Nordia s.r.o.
Poprad, Staničná 9
44875550

202/12

Potraviny

68,04

30/2005

 

5.6.2012

ATC – JR s.r.o.
Púchov, Vsetínska 766
35760532

203/12

Pekár. výrobky

376,76

13/2009

 

6.6.2012

Pekáreň Hôrka s.r.o.
Hôrka 344
44559313

204/12

Ovocie, zelenina

51,12

9/2009

 

7.6.2012

Lujan Plus s.r.o.
Poprad, Hraničná 611
36681172

205/12

Mliekár.výrobky

258,26

3/1999

 

7.6.2012

Tatran. mliekareň a.s.
Kežmarok, Nad trať.26
31654363

206/12

Mr. výrobky

135,59

41/2007

 

8.6.2012

Fega Frost s.r.o.
Kežmarok,Tehelňa 2
36475939

207/12

Mäso

127,19

33/2006

 

11.6.2012

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, Ul. Mieru 184/170
31723217

208/12

Mäso

19,93

33/2006

 

6.6.2012

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, Ul. Mieru 184/170
31723217

209/12

Mäso

68,58

33/2006

 

6.6.2012

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, Ul. Mieru 184/170
31723217

210/12

Mäs. výrobky

28,43

33/2006

 

11.6.2012

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, Ul. Mieru 184/170
31723217

211/12

Zemiaky, ovocie, zelenina,

108,23

9/2009

 

11.6.2012

Lujan Plus s.r.o.
Poprad, Hraničná 611
36681172

212/12

Potraviny

397,54

30/2005

 

11.6.2012

ATC-JR s.r.o.
Púchov,Vsetínska 766
35760532

213/12

Potraviny

42

30/2005

 

12.6.2012

ATC-JR s.r.o.
Púchov,Vsetínska 755
35760532

214/12

Mäso

159,43

33/2006

 

13.6.2012

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, Ul. Mieru 184/170
31723217

215/12

Zelenina,ovocie

87,28

9/2009

 

13.6.2012

Lujan Plus s.r.o.
Poprad, Hraničná 611
36681172

216/12

Mliek. výrobky

88,96

3/1999

 

14.6.2012

Kežmarok,Nad trať.26
316654363

217/12

Pekár. výrobky

328,37

13/2009

 

15.6.2012

Pekáreň Hôrka s.r.o.
Hôrka 344
44559313

218/12

Ovocie,zelenina

89,74

9/2009

 

15.6.2012

Lujan Plus s.r.o.
Poprad, Hraničná 611
36681172

219/12

Hydina, mr.výrobky

224,53

41/2007

 

15.6.2012

Fega Frost s.r.o.
Keťmarok, Tehelňa 2
36475939

220/12

Zelenina,ovocie

80,93

9/2009

 

18.6.2012

Lujan Plus, s.r.o.
Poprad, Hraničná 611
36681172

221/12

Mäso

141,60

33/2006

 

18.6.2012

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, Ul. Mieru 184/170
31723217

222/12

Zelenina, ovocie

99,80

9/2009

 

20.6.2012

Lujan Plus s.r.o.
Poprad, Hraničná 611
36681172

223/12

Zemiaky,  potraviny

69,24

9/2009

 

21.6.2012

Lujan Plus s.r.o.
Poprad,Hraničná 611
36681172

224/12

Mäso

56,70

33/2006

 

21.6.2012

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, ul. Mieru 184/170
31723217

225/12

Mäso, výrobky

156,61

33/2006

 

25.6.2012

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, Ul. Mieru 184/170
31723217

226/12

Zelenina, ovocie

71,24

9/2009

 

25.6.2012

Lujan Plus s.r.o.
Poprad, Hraničná 611
36681172

227/12

Mliek. výrobky

168,44

3/1999

 

26.6.2012

Tatr. mliekareň a.s.
Kežmarok,Nad trať. 26
31654363

228/12

Mäso

148,62

33/2006

 

27.6.2012

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, Ul. Mieru 184/170
31723217

229/12

Ryby,potraviny

188,68

48/2009

 

27.6.2012

DC Nordia s.r.o.
Poprad, Staničná 9
44875550

230/12

Pekár. výrobky

322,67

13/2009

 

28.6.2012

Pekáreň Hôrka s.r.o.
Hôrka 344
44559313

231/12

Ovocie,zelenina

58,92

9/2009

 

28.6.2012

Lujan Plus s.r.o.
Poprad, Hraničná 611
36681172

232/12

Ryby

67,01

48/2009

 

28.6.2012

DC Nordia s.r.o.
Poprad, Staničná 9
44875550

Jún 2012 - Školský internát

Č. fa

Popis fakturačného plnenia

Suma s DPH

Zmluva

Objednávka

Dátum doručenia

Dodávateľ

74/12

Plyn 6/2012

110,- -

9103290682

 

4.6.2012

SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava 35815256

75/12

Strava vlastných zamestnancov 5/12

616,59

   

4.6.2012

Školská jedáleň ŠI Karpatská 9 Poprad 36166952

76/12

VUC NET DSL 6/12

110,40

0120061268

 

6.6.2012

Slovak Telekom, a.s. Karadžič. 10 Bratislava  35763469

77/12

Telefón ŠI 5/12

35,53

   

6.6.2012

Slovak Telekom, a. s. Karadžič. 10 Bratislava 35763469

78/12

Telefón, internet ŠI  5/2012

54,44

   

6.6.2012

Slovak Telekom, a.s. Karadžič. 10, Bratislava 35763469

79/12

Telefón, internet ŠJ 5/12

49,03

   

6.6.2012

Slovak Telekom, a.s. Karadžič. 10 Bratislava 35763469

80/12

Dodávka tepla 5/2012

3401,17

2/2012

 

7.6.2012

Dalkia, a.s. Široká 2, Poprad 31730574

81/12

Dodávka vody 5/2012

1242,82

2/2012

 

7.6.2012

Dalkia, a.s. Široká 2, Poprad 31730574

82/12

El. energia 5/2012

1129,38

51000316516C

 

9.6.2012

VSE a.s. Mlynská 31 Košice 36211222

83/12

Mobilný telefón 6/12

27,89

   

11.6.2012

Orange Sl. a.s. Prievozská 6/A Bratisl. 35697270

84/12

Popolatok za GOMail 6/12

3,98

DOS080061
10000-1

 

14.6.2012

Slovanet a.s Záhradnícka 151 Bratislava 35765143

Máj 2012 - Jedáleň

Číslo fakt.

Popis fakturačného
plnenia

Suma s DPH

Zmluva

Objed.

Dátum doručenia

Dodávateľ
Adresa
IČO

5/12
160/12

Mäso,
Mäsové výrobky

289,32

33/2006

 

2.5.2012

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, Ul. Mieru 184/170
31723217

161/12

Zelenina,ovocie

94,39

9/2009

 

3.5.2012

Lujan Plus s.r.o.
Poprad, Hraničná 611
36681172

162/12

Ryby,potraviny

179,86

48/2009

 

3.5.2012

DC Nordia s.r.o.
Poprad, Staničná 9
44875550

163/12

Pekár. výrobky

397,43

13/2009

 

4.5.2012

Pekáreň Hôrka s.r.o.
Hôrka 344
44559313

164/12

Hydina,potraviny

111,70

41/2007

 

4.5.2012

Fega Frost s.r.o.
Kežmarok, Tehelňa 2
36475939

165/12

Vajcia, potraviny

422,86

30/2005

 

4.5.2012

ATC.JR s.r.o.
Púchov,Vsetínska 766
35760532

166/12

Potraviny

46,43

30/2005

 

7.5.2012

ATC-JR s.r.o.
Púchov,Vsetínska 766
35760532

167/12

Mlieko,výrobky

296,87

3/1999

 

7.5.2012

Tatr.mliekareň a.s.
Kežmarok,Nad trať.26
31654363

168/12

Zemiaky,ovocie,
zelenina,potravin.

223,01

9/2009

 

9.5.2012

Lujan Plus s.r.o.
Poprad, Hraničná 611
36681172

169/12

Mäso

198,07

33/2006

 

9.5.2012

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, Ul. Mieru 184/170
31723217

170/12

Mäs. výrobky

24,88

33/2006

 

9.5.2012

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, Ul.Mieru 184/170
31723217

171/12

Zelenina, potrav.

45,36

9/2009

 

10.5.2012

Lujan Plus s.r.o.
Poprad, Hraničná 611
36681172

172/12

Hydina,mr.výrob.

186,66

41/2007

 

11.5.2012

Fega Frost s.r.o.
Kežmarok,Tehelňa 2
36475939

173/12

Potraviny,jogurty

645,77

30/2005

 

11.5.2012

ATC-JR s.r.o.
Púchov,Vsetínska766
35760532

174/12

Mäso

314,39

33/2006

 

14.5.2012

Mäso –Tatry s.r.o.
Svit, Ul. Mieru 184/170
31723217

175/12

Mäs. výrobky

61,80

33/2006

 

14.5.2012

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, Ul. Mieru 184/170
31723217

176/12

Zelenina,ovocie

201,23

9/2009

 

14.5.2012

Lujan Plus s.r.o.
Poprad, Hraničná 611
36681172

177/12

Mlieko, výrobky

126,14

3/1999

 

16.5 2012

Tatr. mMliekareň a.s.
Kežmarok, Nad trať.26
31654363

178/12

Ovocie,zelenina, vajcia,potraviny

229,33

9/2009

 

16.5.2012

Lujan Plus, s.r.o.
Poprad, Hraničná 611
36681172

179/12

Mäso

88,15

33/2006

 

17.5.2012

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, Ul.Mieru 184/170
31723217

180/12

Hydina,potraviny,mliečne výrobky

329,81

41/2007

 

18.5.2012

Fega Frost s.r.o.
Kežmarok, Tehelňa 2
36475939

181/12

Pekár. výrobky

50,12

13/2009

 

21.5.2012

Pekáreň Hôrka s.r.o.
Hôrka 344
44559313

182/12

Ovocie,zelenina,
potraviny

99,12

9/2009

 

21.5.2012

Lujan Plus s.r.o.
Poprad, Hraničná 611
36681172

183/12

Mäso

263,41

33/2006

 

21.5.2012

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, Ul.Mieru 184/170
31723217

184/12

Mäs. výrobky

10,69

33/2006

 

21.5.2012

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, Ul. Mieru 184/170
31723217

185/12

Zelenina, ovocie,
potraviny

172,79

9/2009

 

23.5.2012

Lujan Plus s.r.o.
Poprad, Hraničná 611
36681172

186/12

Potraviny

94,56

51/2012

 

24.5.2012

Inmedia s.r.o.
Zvolen,Nám.SNP 11
36019208

187/12

Mäso

53,04

33/2006

 

24.5.2012

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, Ul. Mieru 184/170
31723217

188/12

Mäs. výrobky

37,24

33/2006

 

24.5.2012

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, Ul. Mieru 184/170
31723217

189/12

Mlieko, výrobky

114,17

3/1999

 

24.5.2012

Tatr. mliekareň a.s.
Kežmarok, Nad trať.26
31654363

190/12

Hydina,mraziar. výrobky

315,77

41/2007

 

25.5.2012

Fega Frost s.r.o.
Kežmarok, Tehelňa 2
36475939

191/12

Pekár. výrobky

405,65

13/2009

 

28.5.2012

Pekáreň Hôrka
Hôrka 344
44559313

192/12

Ovocie,zelenina

112,22

9/2009

 

28.5.2012

Lujan Plus s.r.o.
Poprad,Hraničná 611
36681172

193/12

Mäso, výrobky

262,72

33/2006

 

29.5.2012

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, Ul. Mieru 184/170
31723217

194/12

Ryby, syr

103,91

48/2009

 

29.5.2012

DC Nordia s.r.o.
Poprad, Staničná 9
44875550

195/12

Zelenina, ovocie

31,08

9/2009

 

31.5.2012

Lujan Plus s.r.o.
Poprad, Hraničná 61
36681172

196/12

Potraviny

967,10

30/2005

 

31.5.2012

ATC-JR s.r.o.
Púchov,Vsetínska 766
35760532

Máj 2012 - Školský internát

Č. fa

Popis fakturačného plnenia

Suma s DPH

Zmluva

Objednávka

Dátum doručenia

Dodávateľ

62/12

Plyn 5/2012

110,- -

9103290682

 

3.5.2012

SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava 35815256

63/12

Strava vlastných zamestnancov 4/12

431,12

   

3.5.2012

Školská jedáleň ŠI Karpatská 9 Poprad 36166952

64/12

VUC NET DSL 5/12

131,45

0120061268

 

6.5.2012

Slovak Telekom, a.s. Karadžič. 10 Bratislava 35763469

65/12

Telefón ŠI 4/12

56,- -

   

6.5.2012

Slovak Telekom, a. s. Karadžič. 10 Bratislava 35763469

66/12

Telefón, internet ŠI 4/2012

55,16

   

6.5.2012

Slovak Telekom, a.s. Karadžič. 10, Bratislava 35763469

67/12

Telefón, internet ŠJ 4/12

45,05

   

6.5.2012

Slovak Telekom, a.s. Karadžič. 10 Bratislava 35763469

68/12

Dodávka tepla 4/2012

5696,34

2/2012

 

7.5.2012

Dalkia, a.s. Široká 2, Poprad 31730574

69/12

Dodávka vody 4/2012

1038,29

2/2012

 

7.5.2012

Dalkia, a.s. Široká 2, Poprad 31730574

70/12

El. energia 4/2012

1179,61

51000316516C

 

10.5.2012

VSE a.s. Mlynská 31 Košice 36211222

71/12

Mobilný telefón 5/12

27,22

   

10.5.2012

Orange Sl. a.s. Prievozská 6/A Bratisl. 35697270

72/12

Revízie a opravy výťahov 1Q. 2012

281,37

3/99

 

10.5.2012

Elektro M.Kurnat Horská 16 Svit 37747827

73/12

Poplatok za GoMail 5/12

3,98

DOS080061
10000-1

 

17.5.2012

Slovanet a.s. Záhradnícka 151 Bratislava 35765143

Január 2012 - Školský internát

Č. fa

Popis fakturačného plnenia

Suma s DPH

Zmluva

Objednávka

Dátum doručenia

Dodávateľ, adresa, IČO

147/11

Dodávka tepla dec. 2011

8945,71

018/2006

 

9.1.2012

Dalkia, a.s. Široká 2 Poprad 31730574

148/11

Dodávka vody dec. 2011

1030,67

018/2006

 

9.1.2012

Dalkia, a.s. Široká 2 Poprad 31730574

149/11

Telefón ŠI dec. 2011

60,96

   

7.1.2012

Slovak Telekom a.s. Karadžič. 10, Bratislava 35763469

150/11

Telefón, internet ŠI dec. 2011

54,78

   

7.1.2012

Slovak Telekom a.s. Karadžič. 10 Bratislava35763469

151/11

Telefon, internet ŠJ dec. 2011

42,35

   

7.1.2012

Slovak Telekom a.s. Karadžič. 10 Bratislava 35763469

152/11

El. energia dec. 2011

1443,18

5100316516C

 

10.1.2012

VSE a.s. Mlyns 31 Košice 36211222

1/12

Plyn 1/2012

110,- -

9103290682

 

3.1.2012

SPP, a.s. Mlyns. Nivy 44/a, Bratislava 35815256

2/12

Publikácia Čo ma vedieť mzd. účt. 2012

49,- -

   

4.1.2012

AJFA+AVIS,s.r.o. Klemensova 34, Žilina 31602436

3/12

Zvesti MŠ SR 2012

6,- -

   

4.1.2012

Slov. pošta, a.s. Part. Cesta 9, B. Bystrica 36631124

4/12

VUC NET DSL 1/2012

131,45

0120061268

 

6.1.2012

Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratisl. 35763469

5/12

Servis ISPIN 1. Q 2012

387,14

283-2007/S/OvZP

 

12.1.2012

Asseco Solutions, a.s. Bárdošova 2, Bratislava 00602311

6/12

Finančný spravodajca 2012

19,98

   

12.1.2012

Poradca podnik. s.r.o M. Rázusa 23A Žilina, 31592503

7/12

Úplné znenie ZZ r. 2012

103,76

   

12.1.2012

Poradca podn. s.r.o M.Rázusa 23A, Žilina, 31592503

8/12

Mobilný telefón 1/2012

27,76

   

13.1.2012

Orange Sl., a.s. Prievozská 6/A, Bratisl., 35697270

9/12

Likvidácia odpadu lapača tukov

92,76

 

K1/2012

16.1.2012

M. Pjatek kom. sl. Vyšné Hágy 39, 43874100

10/12

Úplne znenie ZZ dopl. 2011

53,94

   

17.1.2012

Poradca podnik. s.r.o. M.Rázusa 23A, Žilina 31592503

11/12

Internet. adresa 1/2012

3,98

DOS080061 100001-1

 

17.1.2012

Slovanet a.s. Záhradnícka 151 Bratislava 35765143

12/12

Fin. spravodaj vyúčtov. 2011

21,37

   

17.1.2012

Poradca ponik. s.r.o M. Rázus 23A, Žilina 31592503

13/12

Čistiace prostried.

367,97

 

1/2012

17.1.2012

Tatraglobal s.r.o. Hraničná 13, Poprad, 36456756

Apríl 2012 - Jedáleň

Číslo fakt.

Popis fakturačného plnenia

Suma s DPH

Zmluva

Objed.

Dátum doručenia

Dodávateľ, Adresa, IČO

120/12

Zemiaky, ovocie, zelenina

71,51

9/2009

 

2.4.2012

Lujan Plus s.r.o., Poprad, Hraničná 611, 36681172

121/12

Mäso

318,78

33/2006

 

2.4.2012

Mäso Tatry s.r.o., Svit, Ul. Mieru 184/170, 31723217

122/12

Mäs. výrobky

18,16

33/2006

 

2.4.2012

Mäso Tatry s.r.o., Svit, Ul. Mieru 184/170, 31723217

123/12

Mäs. výrobky

22,25

33/2006

 

2.4.2012

Mäso Tatry s.r.o., Svit, Ul. Mieru 184/170, 31723217

124/12

Tofu

49,22

12/2002

 

3.4.2012

Alfa Bio s.r.o., Banská Bystrica, Kremnička 71, 30223041

125/12

Pekár. výrobky

526,10

13/2009

 

4.4.2012

Pekáreň Hôrka s.r.o., Hôrka 344, 44559313

126/12

Mlieko, výrobky

174,96

3/1999

 

4.4.2012

Tatr. Mliekareň a.s., Kežmarok,Nad trať. 26, 31654363

127/12

Zelenina, vajcia ovocie,zemiaky

227,40

9/2009

 

10.4.2012

Lujan Plus s.r.o., Poprad, Hraničná 611, 36681172

128/12

Potraviny,hydina

448,25

51/2012

 

10.4.2012

Inmedia  s.r.o., Zvolen,Námestie SNP 11, 36019208

129/12

Mäso

128,82

33/2006

 

11.4.2012

Mäso Tatry s.r.o., Svit, Ul.Mieru 184/170, 31723217

130/12

Mäs. výrobky

18,37

33/2006

 

11.4.2012

Mäso Tatry s.r.o, Svit, Ul.Mieru 184/170, 31723217

131/12

Mraz. výrobky, hydina, ml.výrob.

352,22

41/2007

 

11.4.2012

Mäso Tatry s.r.o., Svit, Ul.Mieru 184/170, 31723217

132/12

Zelenina,ovocie

109,91

9/2009

 

13.4.2012

Lujan Plus s.r.o., Poprad, Hraničná 611, 36681172

133/12

Hydina,mliečne a mraz. výrobky,

423,06

41/2007

 

13.4.2012

Fega Frost s.r.o., Kežmarok, Tehelňa 2, 36475939

134/12

Mäs. výrobky

98,58

33/2006

 

16.4.2012

Mäso Tatry s.r.o., Svit, Ul.Mieru 184/170, 31723217

135/12

Mäso

141,80

33/2006

 

16.4.2012

Mäso Tatry s.r.o., Svit, Ul. Mieru 184/170, 31723217

136/12

Mlieko, výrobky

104,11

3/1999

 

17.4.2012

Tatr. Mliekareň a.s., Kežmarok, Nad trať.26, 31654363

137/12

Pek. výrobky

247,27

13/2009

 

17.4.2012

Pekáreň Hôrka s.r.o., Hôrka 344, 44559313

138/12

Zemiaky,ovocie, zelenina,potrav.

162,34

9/2009

 

17.4.2012

Lujan Plus s.r.o., Poprad, Hraničná 611, 36681172

139/12

Potraviny

335,95

30/2005

 

17.4.2012

ATC-JR s.r.o., Púchov,Vsetínska 766, 35760532

140/12

Hydina

53,72

41/2007

 

18.4.2012

Fega Frost s.r.o., Kežmarok, Tehelňa 2, 36475939

141/12

Vajcia, ovocie, zelenina

163,60

9/2009

 

18.4.2012

Lujan Plus s.r.o., Hraničná 611, 36681172

142/12

Potraviny

41,82

51/2012

 

19.4.2012

Inmedia s.r.o., Zvolen,Nám.SNP 11, 36019208

143/12

Mäso,výrobky

102,49

33/2006

 

19.4.2012

Mäso Tatry s.r.o., Svit, Ul. Mieru 184/170, 31723217

144/12

Potraviny

429,61

1/2003

 

19.4.2012

Sintra s.r.o., Poprad, Hraničná 14, 685232

145/12

Hydina, mliečne a mraz. výrobky

404,47

41/2007

 

20.4.2012

Fega Frost s.r.o., Kežmarok,Tehelňa 2, 36475939

146/12

Mäso, výrobky

329,75

33/2006

 

23.4.2012

Mäso Tatry s.r.o., Svit, Ul. Mieru 184/170, 31723217

147/12

Ovocie, zelenina

132,44

9/2009

 

23.4.2012

Lujan Plus s.r.o., Poprad, Hraničná 611, 36681172

148/12

Pekár. výobky

523,27

13/2009

 

25.4.2012

Pekáreň Hôrka s.r.o., Hôrka 344, 44559313

149/12

Mäso, výrobky

140,90

33/2006

 

25.4.2012

Mäso Tatry s.r.o., Svit, Ul. Mieru 184/170, 31723217

150/12

Lujan Plus s.r.o.

193,32

9/2009

 

25.4.2012

Lujan Plus s.r.o., Hraničná 611, Poprad, 36681172

151/12

Potraviny

47,28

51/2012

 

26.4.2012

Inmedia s.r.o.Zvolen, Námestie SNP 11, 36019208

152/12

Potraviny,syry

603,06

30/2005

 

26.4.2012

ATC-JR s.r.o., Púchov,Vsetínska 766, 35760532

153/12

Potraviny,vajcia

619,07

30/2005

 

26.4.2012

ATC-JR s.r.o., Púchov, Vsetínska 766, 35760532

154/12

Mlieko, výrobky

234,60

3/1999

 

26.4.2012

Tatranská mliekareň a.s, Kežmarok,Nad trať.26, 31654363

155/12

Potraviny

48,71

30/2005

 

27.4.2012

ATC-JR s.r.o., Púchov,Vsetínska 766, 35760532

156/12

Mraz. výrobky, mliečne výrobky

306,62

41/2007

 

27.4.2012

Fega Frost s.r.o., Kežmarok,Tehelňa 2, 36475939

157/12

Potraviny

121,68

15/2003

 

27.4.2012

Astera s.r.o., Trenčín, Stromová 5, 36238091

159/12

Zemiaky, ovocie, zelenina

156,20

9/2009

 

30.4.2012

Lujan Plus s.r.o., Poprad, Hraničná 611, 36681172

158/12

Mr. výrobky

263,48

48/2009

 

30.4.2012

DC Nordia s.r.o., Poprad, Staničná 9, 44875550

Apríl 2012 - Školský internát

Č. fa

Popis fakturačného plnenia

Suma s DPH

Zmluva

Objednávka

Dátum doručenia

Dodávateľ

45/12

Plyn 4/2012

110,- -

9103290682

 

3.4.2012

SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava 35815256

46/12

Strava vlastných zamestnancov 3/12

482,80

   

4.4.2012

Školská jedáleň ŠI Karpatská 9 Poprad 36166952

47/12

VUC NET DSL 4/12

131,45

0120061268

 

6.4.2012

Slovak Telekom, a.s. Karadžič. 10 Bratislava  35763469

48/12

Telefón ŠI 3/12

56,59

   

6.4.2012

Slovak Telekom, a. s. Karadžič. 10 Bratislava 35763469

49/12

Telefón, internet ŠI  3/2012

54,02

   

6.4.2012

Slovak Telekom, a.s. Karadžič. 10, Bratislava 35763469

50/12

Telefón, internet ŠJ 3/12

41,62

   

6.4.2012

Slovak Telekom, a.s. Karadžič. 10 Bratislava 35763469

51/12

Dodávka tepla 3/2012

7 397,46

2/2012

 

6.4.2012

Dalkia, a.s. Široká 2, Poprad 31730574

52/12

Dodávka vody 3/2012

1 396,52

2/2012

 

6.4.2012

Dalkia, a.s. Široká 2, Poprad 31730574

53/12

Výkon funkcie technika BOZP za 1.Q 2012

81,- -

1/2004

 

7.4.2012

J. Majerčák Allendeho 2723/76 Poprad 40328490

54/12

Servis ISPIN 2.Q 2012

387,14

283-2007/S/OvZP

 

7.4.2012

Asseco Solutions,a.s. Bárdošova 2 Bratislava 00602311

55/12

Elektrická energia 3/2012

1 568,21

5100316516C

 

10.4.2012

VSE a.s. Mlynská 31 Košice 36211222

56/2012

Mobilný telefón 4/12

27,08

   

10.4.2012

Orange Sl.a.s Prievozská 6/A Bratisl. 35697270

57/12

Tlačivá

53,16

 

5/2012

13.4.2012

ŠEVT a.s. Cementáren-
ská 16
B. Bystrica 31331131

58/12

Poplatok za GoMail Unlimited 4/12

3,98

DOS080061
100001-1

 

16.4.2012

Slovanet a.s. Záhradnícka 151 Bratislava 35765143

59/12

Oprava konvektomat

89,53

 

6/2012

20.4.2012

Sopko P. Servis VZ Bardejovská 8 Kežmarok 32401141

60/12

Nové verzie MAGMA 2.Q

25,49

SW/OD/2010/51

 

20.4.2012

Versity a.s. Einsteinova 24 Bratislava 36396222

61/12

Systémová podpora Magma l.Q

193,28

SW/OD/2010/142

 

23.4.2012

Versity a.s. Einsteinova 24 Bratislava 36396222

Marec 2012 - Jedáleň

Číslo faktúry

Popis fakturačného plnenia

Suma s DPH

Číslo zmluvy

Objed.

Dátum doručenia

Dodávateľ, Adresa,IČO

75/12

Mraz. výrobky

451,69

41/2007

 

2.3.2012

Fega Frost s.r.o., Kežmarok, Tehelňa 2, 36475939

76/12

Zelenina, ovocie, zemiaky

150,66

9/2009

 

2.3.2012

Lujan Plus s.r.o., Poprad, Hôrka 344, 44559313

77/12

Potraviny,vajcia

699,32

30/2005

 

2.3.2012

ATC-JR s.r.o., Púchov,Vsetínska 766,35760532

78/12

Mäso

237,04

33/2006

 

5.3.2012

Maso-Tatry s.r.o., Svit,Ul.Mieru 184/170, 31723217

79/12

Hydina

104,90

50/2010

 

5.3.2012

Hydina Kubus s.r.o., Veľký Slavkov 290, 36504807

80/12

Mlieko, výrobky

12,42

3/1999

 

6.3.2012

Tatr.mliekareň a.s., Kežmarok,Nad trať.26, 31654363

81/12

Pekár. výrobky

282,88

13/2009

 

7.3.2012

Pekáreň Hôrka s.r.o., Hôrka 344, 44559313

82/12

Mäso

133,69

33/2006

 

8.3.2012

Mäso Tatry s.r.o., Svit,Ul.Mieru 184/170, 31723217

83/12

Mäs. výrobky

49,86

33/2006

 

8.3.2012

Mäso Tatry s. r.o., Svit,Ul.Mieru 184/170, 31723217

84/12

Zelenina,ovocie, vajcia, zemiaky

249,67

9/2009

 

8.3.2012

Lujan Plus s.r.o., Hraničná 611, 36681172

85/12

Mraz. výrobky

345,02

41/2007

 

9.3.2012

Fega Frost s.r.o., Kežmarok,Tehelňa 2, 36475939

86/12

Mäso

303,79

33/2006

 

12.3.2012

Mäso Tatry s. r. o., Svit,Ul.Mieru 184/170, 31723217

87/12

Zelenina

93,29

9/2009

 

12.3.2012

Lujan Plus s.r.o., Poprad, Hraničná 611, 36681172

88/12

Potraviny

8,95

41/2007

 

13.3.2012

Fega Frost s.r.o., Kežmarok, Tehel%na 2, 36475939

89/12

Zelenina, ovocie, zemiaky

154,31

9/2009

 

14.3.2012

Lujan Plus s.r.o., Poprad, Hraničná 611, 36681172

90/12

Potraviny

418,56

1/2003

 

14.3.2003

Sintra s.r.o., Poprad,Hraničná 14, 685232

91/12

Pekár. výrobky

299,16

13/2009

 

15.3.2012

Pekáreň Hôrka s.r.o., Hôrka 344, 44559313

92/12

Mäso

100,34

33/2006

 

15.3.2012

Mäso Tatry s.r.o., Svit, Ul. Mieru 184/170, 31723217

93/12

Potraviny

386,74

30/2005

 

15.3.2012

ATC-JR s.r.o., Púchov,Vsetínska 766, 35760532

94/12

Mlieko, výrobky

64,80

3/1999

 

15.3.2012

Tatr. mliekaren a.s., Kežmarok,Nad trať. 26, 31654363

95/12

Zelenina, vajcia

137,64

9/2009

 

16.3.2012

Lujan Plus s.r.o., Poprad, Hraničná 611, 36681172

96/12

Mraz. výrobky, mliečne výrobky

333,20

41/2007

 

16.3.2012

Fega Frost s.r.o., Kežmarok, Tehelňa 2, 36475939

97/12

Ryby

68,90

48/2009

 

19.3.2012

DC Nordia s.r.o., Poprad, Staničná 9, 44875550

98/12

Mäso

171,30

33/2006

 

19.3.2012

Mäso Tatry s.r.o., Svit, Ul.Mieru 184/170, 31723217

99/12

Mäs. výrobky

64,93

33/2006

 

19.3.2012

Mäso Tatry s.r.o., Svit, Ul. Mieru 184/170, 31723217

100/12

Zelenina, ovocie, zemiaky

89,68

9/2009

 

19.3.2012

Lujan Plus s.r.o., Poprad, Hraničná 611, 36681172

101/12

Zelenina, ovocie

158,88

9/2009

 

21.3.2012

Lujan Plus s.r.o., Poprad,Hraničná 611, 36681172

102/12

Mäs. výrobky

11,35

33/2006

 

22.3.2012

Mäso Tatry s. r.o., Svit, Ul.Mieru 184/170, 31723217

103/12

Mäso

93,02

33/2006

 

22.3.2012

Mäso Tatry s.r.o., Svit, Ul. Mieru 184/170, 31723217

104/12

Potraviny

207,33

15/2003

 

22.3.2012

Astera s. r.o., Trenčín, Stromová 5, 36238091

105/12

Zemiaky,zeleninaovocie

144,30

9/2009

 

23.3.2012

Lujan Plus s.r.o., Poprad, Hraničná 611, 36681172

106/12

Mr. výrobky, hydina

383,34

41/2007

 

23.3.2012

Fega Frost s.r.o., Kežmarok, Tehelňa 2,

107/12

Potraviny

166,10

48/2009

 

26.3.2012

DC Nordia s.r.o., Poprad, Staničná 9, 44875550

108/12

Mlieko, výrobky

247,63

3/1999

 

26.3.2012

Tatr. Mliekareň a.s., Kežmarok, Nad trať. 26, 1654363

109/12

Mäso

132,30

33/2006

 

26.3.2012

Mäso Tatry s.r.o, Svit, Ul.Mieru 184/170, 31723217

110/12

Potraviny

76,32

30/2005

 

26.3.2012

ATC-JR s.r.o.m Púchov,Vsetínska 766, 35760532

111/12

Potraviny

130,70

30/2005

 

26.3.2012

ATV-JR s.r.o., Púchov, Vsetínska 766, 35760532

112/12

Potraviny

80,70

51/2012

 

26.3.2012

INMEDIA s.r.o., Zvolen, Námestie SNP 11, 36019208

113/12

Hydina

104,68

50/2010

 

26.3.2012

Hydina Kubus s.r.o., Veľký Slavkov 290, 36504807

114/12

Pekár. výrobky

442,03

13/2009

 

27.3.2012

Pekáreň Hôrka s.r.o., Hôrka 344, 44559313

115/12

Mäso, výrobky

143,96

33/2006

 

28.3.2012

Mäso Tatry s.r.o., Svit, Ul. Mieru 184/170, 31723217

116/12

Mäs. výrobky

43,10

33/2006

 

28.3.2012

Mäso Tatry s. r. o., Svit, Ul. Mieru 184/170, 31723217

117/12

Zelenina,ovocie potrav., zemiaky

218,11

9/2009

 

28.3.2012

Lujan Plus s.r.o., Poprad,Hraničná 611, 36681172

118/12

Potraviny

443,39

1/2003

 

28.3.2012

Sintra s.r.o., Poprad, Hraničná 14, 685232

119/12

Mraz. výrobky, mliečne výrobky

206,47

41/2007

 

30.3.2012

Fega Frost s.r.o., Kežmarok, Tehelňa 2, 36475939

Marec 2012 - Školský internát

Č. fa

Popis fakturačného plnenia

Suma s DPH

Zmluva

Objednávka

Dátum doručenia

Dodávateľ

28/12

Plyn 3/2012

110,- -

9103290682

 

3.3.2012

SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava 35815256

29/12

VUC NET DSL 3/2012

131,45

0120061268

 

6.03.2012

Slovak Telekom, a.s. Karadžič. 10 Bratislava 35763469

30/12

Telefón ŠI

2/2012

35,36

   

6.3.2012

Slovak Telekom, a.s. Karadžič. 10 Bratislava  35763469

31/12

Fax, internet ŠI 2/ 2012

55,55

   

6.3.2012

Slovak Telekom, a. s. Karadžič. 10 Bratislava 35763469

32/12

Telefón, internet ŠJ  2/2012

46,72

   

6.3.2012

Slovak Telekom, a.s. Karadžič. 10, Bratislava 35763469

33/12

Strava vlastných zamestnancov

2/2012

413,44

   

6.3.2012

Školská jedáleň ŠI Karpatská 9, Poprad 36166952

34/12

Dodávka tepla 2/2012

11431,76

2/2012

 

7.3.2012

Dalkia, a.s. Široká 2, Poprad 31730574

35/12

Dodávka vody 2/2012

1 186,30

2/2012

 

7.3.2012

Dalkia, a.s. Široká 2, Poprad 31730574

36/12

Revízia a oprava hasiacich prístrojov

153,22

   

7.3.2012

Tatrahasil, Ľ. Štelmach, Lidická 39, Poprad 32874294

37/12

Elektrická energia 2/2012

1 963,52

5100316516C

 

8.3.2012

VSE a.s. Mlynská 31, Košice 36211222

38/12

Čistiace prostriedky

127,90

 

3/12

9.3.2012

Tatraglobal s.r.o. Hraničná 13, Poprad 36456756

39/12

Mobilný telefón 3/2012

29,20

   

12.3.2012

Orange Sl.,a.s. Prievozská 6/A, Bratislava 35697270

40/12

Poplatok GOMail 3/2012

3,98

DOS0800611

00001-1

 

12.3.2012

Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35765143

41/12

Dodávka tepla  2011

321,04

2/2012

 

12.3.2012

Dalkia, a.s. Široká 2 Poprad 31730574

42/12

Dodávka vody 2011

765,74

2/2012

 

12.3.2012

Dalkia, a. s. Široká 2 Poprad 31730574

43/12

Saponát do umývačky riadu

33,60

 

4/12

23.3.2012

Cora Gastro s.r.o. Traktorova 1 Poprad 44857187

44/12

Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve

23,70

   

23.3.2012

RVC nám. Mieru 2 Prešov 31954120

Február 2012 - Školský internát

Č. fa

Popis fakturačného plnenia

Suma s DPH

Zmluva

Objednávka

Dátum doručenia

Dodávateľ

14/12

Plyn 2/2012

110,- -

9103290682

 

3.2.2012

SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava 35815256

15/12

Publ. Manažmet školy v praxi 2012

54,52

   

3.2.2012

IURA EDITION s.r.o Oravská 17 Bratislava, 313482262

16/12

Nové verzie MAGMA l. Q 2012

25,49

SW/OD/2010/51

 

5.2.2012

Versity, a.s. Einstein. 24, Bratislava 36396222

17/12

Nové verzie ISPIN Rok 2012

964,51

283-2007/S/OvZP

 

5.2.2012

Asseco Solutions a.s. Bárdošova 2 Bratislava 00602311

18/12

Strava vlastných zamestnancov 1/2012

429,76

   

6.2.2012

Školská jednáleň ŠI Karatská 9 Poprad 36166952

19/12

Telefón ŠI za 1/2012

43,52

   

8.2.2012

Slovak Telek, a.s. Karadžič. 10 Bratislava 35763469

20/12

Telefon, internet ŠI za 1/2012

55,82

   

8.2.2012

Slovak Telek. a.s. Karadžič. 10, Bratislava 35763469

21/12

Telefón, internet ŠJ za 1/2012

46,16

   

8.2.2012

Slovak telekom, a.s. Karadžič 10, Bratislava 35763469

22/12

Eletr. energia1/2012

2 054,39

5100316516C

 

9.2.012

VSL energ. a.s. Mlynská 31 Košice 36211222

23/12

VUC NET DSL 1/2012

131,45

0120061268

 

9.2.2012

Slovak telek. a.s. Karadžič. 10

Bratislava 335763469

24/12

Dodávka vody 1/2012

1 053,25

2/2012

 

9.2.2012

Dalkia a.s. Široká 2 Poprad 31730574

25/12

Dodávka tepla 1/2012

9 523,86

2/2012

 

9.2.2012

Dalkia a.s. Široká 2 Poprad 31730574

26/12

Mobilný telefón 2/2012

11,83

   

13.2.2012

Orange a.s. Prievozská 6/A Bratislava 35697270

27/12

Internetová adresa 1/2012

3,98

DOS080061 100001-1

 

14.2.2012

Slovanet a.s.

Záhradnícka 151 Bratislava 35765143

Február 2012 - Jedáleň

Č. fa

Popis fakturačného plnenia

Suma s DPH

Zmluva

Objednávka

Dátum doručenia

Dodávateľ, adresa, IČO

42/12

Zelenina, ovocie, potraviny,vajcia

175,69

9/2009

 

6.2.2012

Lujan Plus, s.r.o., Poprad, Hraničná 611, 36681172

43/12

Mäso

198,10

33/2006

 

6.2.2012

Mäso-Tatry, s.r.o., Svit, Ul. Mieru 184/170, 31723217

44/12

Mlieko, výrobky

326,63

3/1999

 

6.2.2012

Tatr. Mliekareň, a.s., Kežmarok,Nad Trať.26, 31654363

45/12

Mäs. výrobky

17,53

33/2006

 

6.2.2012

Mäso-Tatry, s.r.o., Svit, Ul. Mieru 184/170, 31723217

46/12

Mraz. výrobky

418,46

41/2007

 

6.2.2012

Fega Frost, s.r.o., Kežmarok, Tehelňa 2, 36475939

47/12

Pekár. výrobky

403,81

13/2009

 

7.2.2012

Pekáreň Hôrka s.r.o., Hôrka 344, 44559313

48/12

Zelenina, ovocie

43,20

9/2009

 

7.2.2012

Lujan Plus, s.r.o., Poprad, Hraničná 611, 36681172

49/12

Zelenina, ovocie, potraviny

248,44

9/2009

 

8.2.2012

Lujan Plus, s.r.o., Poprad, Hraničná 611, 36681172

50/12

Potraviny

305,78

15/2003

 

8.2.2012

Astera, s.r.o., Trenčín, Stromová 5, 36238091

51/12

Zelenina, ovocie

28,57

9/2009

 

9.2.2012

Lujan Plus, s.r.o, Poprad, Hraničná 611, 36681172

52/12

Mäso

56,70

33/2006

 

9.2.2012

Mäso-Tatry, s.r.o., Svit, Ul. Mieru 184/170, 31723217

53/12

Mäs. výrobky

28,07

33/2006

 

9.2.2012

Mäso-Tatry, s.r.o., Svit, ul. Mieru 184/170, 31723217

54/12

Potraviny

851,18

30/2005

 

9.2.2012

ATC-JR, s.r.o., Púchov, Vsetínska 766, 35760532

55/12

Zelenina, ovocie

51,84

9/2009

 

10.2.2012

Lujan Plus, s.r.o., Poprad, Hraničná 611, 36681172

56/12

Mraz. výrobky

379,84

41/2007

 

10.2.2012

Fega Frost, s.r.o., Kežmarok, Tehelňa, 2, 36475939

57/12

Zelenina, ovocie, vajcia

203,60

9/2009

 

13.2.2012

Lujan Plus, s.r.o., Poprad, Hraničná 611, 36681172

58/12

Mäso

286,03

33/2006

 

13.2.2012

Mäso-Tatry, s.r.o., Svit, Ul. Mieru 184/170, 31723217

59/12

Mäs. výrobky

23,78

33/2006

 

14.2.2012

Mäso-Tatry, s.r.o., Svit, Ul. Mieru 184/170, 31723217

60/12

Pek. výrobky

442,25

13/2009

 

14.2.2012

Pekáreň Hôrka, s.r.o., Hôrka 344, 44559313

61/12

Mraz. výrobky

275,75

48/2009

 

14.2.2012

DC NORDIA s.r.o., Poprad, Staničná 9, 44875550

62/12

Mäso

116,38

33/2006

 

15.2.2012

Mäso-Tatry s.r.o., Svit, Ul. Mieru 184/170, 31723217

63/12

Mäs. výrobky

27,13

33/2006

 

15.2.2012

Mäso-Tatry s.r.o., Svit, Ul. Mieru 184/170, 31723217

64/12

Zelenina, ovocie

187,16

9/2009

 

16.2.2012

Lujan Plus s.r.o., Poprad, Hraničná611, 36681172

65/12

Mlieko, výrobky

96,34

3/1999

 

16.2.2012

Tatr. Mliekareň a.s., Kežmarok, Nad trať. 26, 31654363

66/12

Potraviny

715,72

1/2003

 

16.2.2012

Sintra s.r.o., Poprad, Hraničná 14, 685232

67/12

Mraz. výrobky

275,78

41/2007

 

17.2.2012

Fega Frost s.r.o., Kežmarok, Tehelňa 2, 36475939

68/12

Mraz. výrobky

114,84

48/2009

 

20.2.2012

DC NORDIA s.r.o., Poprad, Staničná 9, 44875550

69/12

Mäso

266,21

33/2006

 

20.2.2012

Mäso-Tatry s.r.o., Svit, Ul. Mieru 184/170, 31723217

70/12

Mäs. výrobky

63,19

33/2006

 

20.2.2012

Mäso-Tatry s.r.o., Svit, Ul. Mieru 184/170, 31723217

71/12

Zelenina, ovocie, vajcia

210,47

9/2009

 

21.2.2012

Lujan Plus s.r.o., Poprad, Hraničná 611, 36681172

72/12

Pekár. výrobky

277,54

13/2009

 

23.2.2012

Pekáreň Hôrka s.r.o., Hôrka 344, 44559313

73/12

Mäso

94,67

33/2006

 

23.2.2012

Mäso-Tatry s.r.o., Svit, Ul.Mieru 184/170, 31723217

75/12

Mlieko, výrobky

407,–

3/1999

 

27.2.2012

Tatran. mliekareň a.s., Kežmarok, Nad trať. 26, 31654363

Január 2012 - Jedáleň

Číslo fakt.

Popis fakturačného plnenia

Suma s DPH

Zmluva

Objed.

Dátum doručenia

Dodávateľ, Adresa, IČO

01/12

Zelenina ,ovocie

74,40

9/2009

 

4.1,.2012

Lujan Plus,s.r.o., Poprad,Hraničná 611, 36681172

02/12

Potraviny,vajcia

859,97

30/2005

 

4.1.2012

ATC-JR, s.r.o., Púchov,Vsetínska 766 35760532

03/12

Potraviny

1036,80

20/2005

 

4.1.212

ATC-JR, s.r.o. Púchov,Vsetínska 766

04/12

Mraziar. výrobky

450,74

41/2007

 

5.1.2012

Fega Frost, s.r.o., Kežmarok,Tehelňa 2, 36475939

05/12

Potraviny

382,46

1/2003

 

5.1.2012

Sintra, s.r.o., Poprad,Hraničná 14, 685232

06/12

Potraviny

251,71

15/2003

 

5.1.2012

Astera, s.r.o., Trenčín, Stromová 5, 36238091

07/12

Zelenina,ovocie, potraviny

41,–

9/2009

 

9.1.2012

Lujan Plus, s.r.o., Poprad, Hraničná 611, 36681172

08/12

Mäso

256,39

33/2006

 

9.1.2012

Mäso-Tatry s.r.o., Svit, Ul.Mieru 184/170, 31723217

09/12

Zelenina, ovocie vajcia

135,55

9/2009

 

10.1.2012

Lujan Plus, s.r.o., Poprad, Hraničná 611, 36681172

10/12

Mäso

139,50

33/2006

 

11.1.2012

Mäso-Tatry, s.r.o., Svit, Ul.Mieru 184/170, 31723217

11/12

Mäs. výrobky

23,60

33/2006

 

11.1.2012

Mäso-Tatry, s.r.o., Svit, ul. Mieru 184/170, 31723217

12/12

Zelenina,ovocie, potraviny

156,71

9/2009

 

12.1.2012

Lujan Plus, s.r.o., Poprad, Hraničná 611, 36681172

13/12

Mraziar.výrobky

360,11

41/2007

 

12.1.2012

Fega Frost, s.r.o., Kežmarok, Tehelňa 2, 685232

14/12

Mäso

104,92

33/2006

 

16.1.2012

Mäso-Tatry, s.r.o., Svit, Ul. Mieru 184/170, 31723217

15/12

Mäs. výrobky

104,54

33/2006

 

16.1.2012

Mäso-Tatry, s.r.o., Svit, Ul. Mieru 184/170, 31723217

16/12

Zelenina, ovocie

181,55

9/2009

 

16.1.2012

Lujan Plus, s.r.o., Poprad, Hraničná 611, 36681172

17/12

Mlieko, výrobky

252,43

3/1999

 

16.1.2012

Tatr. Mliekareň, a.s., Kežmarok, Nad trať.26, 31654363

18/12

Zelenina, ovocie, vajcia

111,32

9/2009

 

17.1.2012

Lujan Plus, s.r.o., Poprad, Hraničná 611, 36681172

19/12

Zelenina, ovocie, potraviny

181,90

9/2009

 

19.1.2012

Lujan Plus, s.r.o., Poprad, Hraničná 611, 36681172

20/12

Mäso

184,90

33/2006

 

19.1.2012

Mäso-Tatry, s.r.o., Svit, Ul. Mieru 184/170, 31723217

21/12

Mäs. výrobky

29,26

33/2006

 

19.1.2012

Mäso-Tatry, s.r.o., Svit, Ul. Mieru 184/170, 31723217

22/12

Mraz. výrobky

363,64

41/2007

 

20.1.2012

Fega Frost, s.r.o., Kežmarok, Tehelňa 2, 36475939

23/12

Mäso

198,12

33/2006

 

23.1.2012

Mäso-Tatry, s.r.o., Svit, Ul. Mieru 184/170, 31723217

24/12

Mäs. výrobky

71,80

33/2006

 

23.1.2012

Mäso-Tatry, s.r.o., Svit, Ul. Mieru 184/170, 31723217

25/12

Zelenina, ovocie, potraviny

171,95

9/2009

 

23.1.2012

Lujan Plus, s.r.o., Poprad, Hraničná 611, 36681172

26/12

Hydina

111,16

50/2010

 

24.1.2012

Hydina Kubus, s.r.o., Veľký Slavkov 290, 36504807

27/2012

Pekár. výrobky

582,64

13/2009

 

25.1.2012

Pekáreň Hôrka, s.r.o., Hôrka 344, 44559313

28/12

Zelenina, ovocie

153,70

9/2009

 

25.1.2012

Lujan Plus, s.r.o., Poprad, Hraničná 611, 36681172

29/12

Pek. výrobky

48,66

13/2009

 

26.1.2012

Pekáreň Hôrka, s.r.o., Hôrka 344, 44559313

30/12

Mäso

79,38

33/2006

 

26.1.2012

Mäso-Tatry, s.r.o., Svit, Ul. Mieru 184/170, 31723217

31/12

Zelenina , vajcia

4,75

9/2008

 

26.1.2012

Lujan Plus, s.r.o., Poprad, Hraničná 611, 36681172

32/12

Potraviny

621,11

30/2005

 

26.1.2012

ATC-JR, s.r.o., Púchov, Vsetínska 766, 35760532

33/12

Potraviny

640,49

30/2005

 

26.1.2012

ATC-JR,s.r.o., Púchov,Vsetínska 766, 35760532

34/12

Mlieko, výrobky

217,78

3/1999

 

27.1.2012

Tatr.mliekareň, a.s., Kežmarok, Nad trať.26, 31654363

35/12

Mraz. výrobky

489,91

41/2007

 

27.1.2012

Fega Frost, s.r.o., Kežmarok,Tehelňa 2, 36475939

36/12

Mraz. Výrobky, potraviny

193,93

48/2009

 

30.1.2012

DC NORDIA, s.r.o., Poprad, Staničná 9, 44875550

37/12

Mäso

466,01

33/2006

 

30.1.2012

Mäso-Tatry, s.r.o., Svit, Ul. Mieru 184/170, 31723217

38/12

Zelenina, ovocie,potraviny

154,36

9/2009

 

30.1.2012

Lujan Plus, s.r.o., Poprad, Hraničná 611, 36681172

39/12

Zelenina, ovocie

73,03

9/2009

 

31.1.2012

Lujan Plus, s.r.o., Poprad, Hraničná 611, 36681172

40/12

Hydina

70,32

50/2010

 

31.1.2012

Hydina Kubus, s.r.o., Veľký Slavkov 290, 36504807

41/12

Potraviny Dobropis

-3,66

1/2003

 

31.1.2012

Sintra, s.r.o., Poprad, Hraničná 14, 685232