• default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
Vytlačiť

December 2013 - Školský internát

Č. fa

Popis fakturačného plnenia

Suma s DPH

Zmluva

Objednávka

Dátum doručenia

Dodávateľ

167/2013

Čistiace prostriedky

323,41

 

22/2013

3.12.2013

Tatraglobal s.r.o. Hraničná 13 Poprad 36456756

168/2013

Strava zam.

599,94

 

 

3.12.2013

Školská jedáleň ŠI Karpatská 9 Poprad 36166952

169/2013

Čistiace prostriedky

698,92

 

24/2013

4.12.2013

Tatraglobal s.r.o. Hraničná 13 Porad 36456756

170/2013

Teplo

7059,62

02/2012

 

5.12.2013

Dalkia a.s. Široká 2 Poprad 31730574

171/2013

Voda  

1397,08

02/2012

 

5.12.2013

Dalkia a.s. Široká 2 poprad 31730574

172/2013

Plyn

105,- -

2/2013

 

9.12.2013

RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynská 31, Košice 44291809

173/2013

El. energia

1618,44

5100316516C

 

10.12.2013

VSE a.s. Mlynská 31 Košice 36211222

174/13

VUC NET

131,45

0120061268

 

10.12.2013

Slovak Tlelekom a.s. Bajkalská 28 Bratislava 35763469

175/2013

Telefón ŠI

145,14

 

 

10.12.2013

Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28 Bratislava 35763469

176/2013

Telefón, internet ŠI 

54,52

 

 

10.12.2013

Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava 35763469

177/2013

Telefón, internet ŠJ

56,68

 

 

10.12.2013

Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava 35763469

178/2013

Mobilný telefón

27,04

 

 

10.12.2013

Orange Slov. a.s. Metodova 8 Bratislava 35697270

179/2013

GoMail

3,98

DOS0806
1100001-1

 

11.12.2013

Slovanet a.s. Záhradnícka 151 Bratislava 35765143

180/2013

Revízie a opravy výťahov

250,14

7/1999

 

16.12.2013

M.Kurnát Elektro Horská 16 Svit 37747827

181/2013

Strava zamest.

388,71

 

 

20.12.2013

Školská jedáleň ŠI  Karpatská 9 Poprad 36166952

182/2013

Dizinsekcia izieb

121,86

 

25/2013

20.12.2013

M. Nagy, Levočská 2 Poprad 17119570

183/2013

Syst. podpora Magma

193,28

SW/OD/2010/
142

 

27.12.2013

AutoCont a.s. Einstienova 24 Bratislava 36396222

184/2013

Maľovanie izieb

3998,20

 

23/2013

30.12.2013

Harhovský
Š. Primlex L. Sbobodu 15, Poprad 30314721

November 2013 - Školský internát

Č. fa

Popis fakturačného plnenia

Suma s DPH

Zmluva

Objednávka

Dátum doručenia

Dodávateľ

150/2013

Webhosting. služby

49,10

 

 

8.11.2013

WebHouse s.r.o. Paulínska 20 Trnava 36743852

151/2013

Strava zam. 10/13

606,33

 

 

8.11.2013

Školská jedáleň ŠI Karpatská 9 Poprad 36166952

152/2013

Teplo 10/13

5276,33

02/2012

 

8.11.2013

Dalkia a.s. Široká 2 Poprad 31730574

153/2013

Voda  10/13

1391,51

02/2012

 

8.11..2013

Dalkia a.s. Široká 2 poprad 31730574

154/13

VUC NET

131,45

0120061268

 

11.11.2013

Slovak Tlelekom a.s. Bajkalská 28 Bratislava 35763469

155/2013

Mobilný telefón

35,18

 

 

11.11.2013

Orange a.s. Metodová 8 Bratislava 35697270

156/2013

El. energia
10/2013

1382,48

5100316516C

 

12.11.2013

VSE a.s. Mlynská 31, Košice 36211222

157/2013

GoMail

3,98

DOS080611
00001-1

 

15.11.2013

Slovanet a.s. Záhradnícka 151 Bratislava 35765143

158/2013

Revízie výťahov

250,14

7/99

 

22.11.2013

M. Kurnát Horská 16 Svit 37747827

159/2013

Telefón ŠI 10/13

140,30

 

 

25.11.2013

Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28 Bratislava 35763469

160/2013

Telefón, internet ŠI  10/13

55,51

 

 

25.11.2013

Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava 35763469

161/2013

Telefón, internet ŠJ 10/13

52,36

 

 

25.11.2013

Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava 35763469

162/2013

Plyn

-186,55

9103290682

 

25.11.2013

SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a Bratislava 35815256

163/2013

Opravy a revízie výťahov

506,88

7/99

 

25.11.2013

M. Kurnát Horská 16 Svi 37747827

164/2013

Deratizácia a dezinsekcia

95,15

 

20/2013

25.11.2013

Nagy M. Nova Levočská 2 Porad 17119570

165/2013

Technik BOZP

108,- -

1/2004

 

25.11.2013

J. Majerčák Allendeho 76 Poprad 40328490

166/2013

Kalibrácia váh

242,94

 

21/2013

26.11.2013

František Mlynarčík Štúrova 29 Sp. N. Ves 17296978

Október 2013 - Školský internát

Č. fa

Popis fakturačného plnenia

Suma s DPH

Zmluva

Objednávka

Dátum doručenia

Dodávateľ

130/2013

Webhosting. služby

14,75

 

 

2.10.2013

WebHouse s.r.o. Paulínska 20 Trnava 36743852

131/2013

OOPP

140,- -

 

17/2013

3.10.2013

Dudinský K Tatranská 714/4 Sp.Teplica 32880219

132/2013

Plyn

120,- -

9103290682

 

3.10.2013

SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava 35815256

133/2013

Strava zam. 9/13

588,78

 

 

3.10.2013

Školská jedáleň ŠI Karpatská 9 Poprad 36166952

134/2013

Teplo 9/13

3450,62

02/2012

 

7.10.2013

Dalkia a.s. Široká 2 Poprad 31730574

135/2013

Voda 9/13

1294,15

02/2012

 

7.10.2013

Dalkia a.s. Široká 2 poprad 31730574

136/2013

Servis ISPIN

387,14

283/2007/S/
OvZP

 

8.10.2013

Asseco Solutions, a.s. Bárdošova 2 Bratislava 00602311

137/2013

El. energia

1350,48

5100316516C

 

8.10.2013

VSE a.s. Mlynská 31 Košice 36211222

138/2013

Maľovanie izieb

1215,25

 

15/2013

10.10.2013

Primlex Harhovský Š. L. Svobodu 15 Poprad 30314721

139/2013

Kalibrácia teploty

96,- -

 

16/2013

11.10.2013

Cora Gastro s.r.o Traktorova 1 Porad 44857187

140/2013

Mobilný telefón

26,94

 

 

11.10.2013

Orange a.s. Metodová 8 Bratislava 35697270

141/2013

GoMail

3,98

DOS080611
00001-1

 

15.10.2013

Slovanet a.s. Záhradnícka 151 Bratislava 35765143

142/2013

OOPP

94,05

 

18/2013

15.10.2013

Dudinský K. Tatranská 4 Spišská Teplica 32880219

143/2013

VUC NET

131,45

0120061268

 

15.10.2013

Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 Bratislava 35763469

144/2013

Telefón ŠI 9/13

114,25

 

 

17.10.2013

Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28 Bratislava 35763469

145/2013

Telefón, internet ŠI  9/13

54,80

 

 

17.10.2013

Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava 35763469

146/2013

Telefón, internet ŠJ 9/13

67,27

 

 

17.10.2013

Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava 35763469

147/2013

Nové verzie Magma

25,49

SW/OD/2010/
51

 

22.10.2013

AutoCont SK a.s. Einsteinova 24, Bratislava 36396222

148/2013

Systémová podpora Magma

193,28

SW/OD/2010/
42

 

25.10.2013

AutoCont SK a.s. Einsteinova 24, Bratislava 36396222

149/2013

OOPP

390,- -

 

19/2013

29.10.2013

Dudinský K Tatranská 714/4 Sp. Teplica 32880219

September 2013 - Školský internát

Č. fa

Popis fakturačného plnenia

Suma s DPH

Zmluva

Objednávka

Dátum doručenia

Dodávateľ

117/2013

Plyn

120,- -

9103290682

 

3.9.2013

SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava 35815256

118/2013

Výmena okien

9844,52

S613374

 

3.9.2013

ORSAG s.r.o. Partizánska 88 Poprad 47124547

119/2013

Čistenie paplónov, vankúšov

500,- -

 

14/2013

3.9.2013

Bo-Ja, s.r.o. Chrapčiakova 24 Sp.N.Ves 36490440

120/2013

VUC NET

131,48

0120061268

 

6.9.2013

Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 Bratislava 35763469

121/2013

Telefón ŠI 8/13

110,77

 

 

6.9.2013

Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28 Bratislava 35763469

122/2013

Telefón, internet ŠI  8/13

54,46

 

 

6.9.2013

Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava 35763469

123/2013

Telefón, internet ŠJ 8/13

69,85

 

 

6.9.2013

Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava 35763469

124/2013

Teplo 8/13

1980,08

02/2012

 

6.9.2013

Dalkia a.s. Široká 2 Poprad 31730574

125/2013

Voda 8/13

322,45

02/2013

 

6.9.2013

Dalkia a.s. Široká 2 Poprad 31730574

126/2013

El. energia

441,05

5100316516C

 

9.9.2013

VSE a.s. Mlynská 31 Košice 36211222

127/2013

Mobilný telefón

27,58

 

 

10.9.2013

Orange a.s.Metodova 8, Bratislava 35697270

128/2013

GoMail

3,98

 

 

12.9.2013

Slovanet a.s. Záhradícka 151 Bratislava 35765143

129/2013

Maľovanie izieb

5003,- -

 

12/2013

16.9.2013

Primlex Š. Harhovský L. Svobodu 15 Poprad 30314721

August 2013 - Školský internát

Č. fa

Popis fakturačného plnenia

Suma s DPH

Zmluva

Objednávka

Dátum doručenia

Dodávateľ

105/2013

Syst. podpora Magma

193,28

SW/OD/2010/
142

 

2.8.2013

AutoCont a.s. Einsteinova 24 Bratislava 36363222

106/2013

Výmena okien

9152,17

S613374

 

2.8.2013

ORSAG s.r.o. Partizánska88 Popad 47124547

107/2013

Plyn

120,- -

9103290682

 

3.8.2013

SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava 35815256

108/2013

VUC NET

131,45

0120061268

 

9.8.2013

Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 Bratislava 35763469

109/2013

Telefón ŠI 7/13

130,70

 

 

9.8.2013

Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28 Bratislava 35763469

110/2013

Telefón, internet ŠI  7/13

54,12

 

 

9.8.2013

Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava 35763469

111/2013

Telefón, internet ŠJ 7/13

58,16

 

 

9.8.2013

Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava 35763469

112/2013

El. energia

590,81

5100316516C

 

12.8.2013

VSE a.s. Mlynská 31 Košice 36211222

113/2013

Mobilný telefón

27,76

 

 

12.8.2013

Orange a.s.Metodova 8, Bratislava 35697270

114/2013

Voda

550,20

02/2012

 

12.8.2013

Dalkia a.s. Široká 2 Poprad 31730574

115/2013

GoMail

3,98

 

 

16.8.2013

Slovanet a.s. Záhradícka 151 Bratislava 35765143

116/2013

Otočná stolička

129,- -

 

13/2013

16.8.2013

Kika nábytok s.r.o. Teplická cesta 19 Poprad 35883103

Júl 2013 - Školský internát

Č. fa

Popis fakturačného plnenia

Suma s DPH

Zmluva

Objednávka

Dátum doručenia

Dodávateľ

89/2013

Jedálne kupóny

1503,89

 

033273

1.7.2013

Le Cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D Bratislava 31396674

90/213

Čistenie lapača tukov

78,- -

 

 

3.7.2013

Pjatek M. Vyšné Hágy 39 43874100

91/2013

Strava zamestnan.

545,04

 

 

3.7.2013

Školská jedáleň ŠI Poprad 36166952

92/2013

Plyn

120,- -

9103290682

 

3.7.2013

SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava 35815256

93/2013

Dodávka tepla 6/13

2728,51

2/2012

 

6.7.2013

Dalkia a.s. Široká 2 Poprad 31730574

94/2013

Dodávka vody  6/13

940,51

2/2012

 

6.7.2013

Dalkia a.s. Široká 2 Poprad 31730574

95/2013

El. energia 6/13

894,23

5100316516C

 

9.7.2013

VSE a.s. Mlynská 31 Košice 36211222

96/2013

Outsourcing ISPIN 3.Q

387,14

283-2007/S/OvZP

 

9.7.2013

Asseco Solutions a.s. Bárdošova 2 Bratislava 00602311

97/2013

VUC NET

131,45

0120061268

 

9.7.2013

Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 Bratislava 35763469

98/2013

Telefón ŠI 6/13

144,77

 

 

9.7.2013

Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28 Bratislava 35763469

99/2013

Telefón, internet ŠI  6/13

54,71

 

 

9.7.2013

Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava 35763469

100/2013

Telefón, internet ŠJ 6/13

45,26

 

 

9.7.2013

Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava 35763469

101/2013

Go Mail

3,98

DOS0806
1100001-1

 

12.7.2013

Slovanet a.s. Záhradnícka 151 Bratislava 35765143

102/2013

Pranie dek

129,60

3/99

 

15.7.2013

Dalema s.r.o. Štúrova 90 Svit 46414070

103/2013

Mobilný telefón

26,94

 

 

15.7.2013

Orange a.s.Metodova 8, Bratislava 35697270

104/2013

Nové verzie Magma

25,49

SW/OD/2010
/51

 

16.7.2013

AutoCont SK a.s. Einstienova 24 Bratislava 36396222

Júl 2013 - Jedáleň

Číslo
faktúry

Popis fakturačného
plnenia

Suma s DPH

 Zmluva

Objed.

Dátum doručenia

Dodávateľ
Adresa
IČO

244/07

Pekár. výrobky

210,30

13/2009

 

4.7.2013

Pekáreň Hôrka s.r.o.
Hôrka 344
44559313

Jún 2013 - Školský internát

Č. fa

Popis fakturačného plnenia

Suma s DPH

Zmluva

Objednávka

Dátum doručenia

Dodávateľ

76/2013

Plyn

120,- -

91032906
82

 

4.6.2013

SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a Bratislava 35815256

77/2013

Strava zamestnancov

608,13

 

 

5.6.2013

Školská jedáleň ŠI Karpatská 9 Poprad 36166952

78/2013

Vuc Net 6/13

131,45

01200612
68

 

7.6.2013

Slovak Telekom, a. s. Karadžič. 10 Bratislava 35763469

79/2013

Telefón ŠI  5/2013

103,44

 

 

7.6.2013

Slovak Telekom, a.s. Karadžič. 10, Bratislava 35763469

80/2013

Telefón, internet ŠI 5/13

55,07

 

 

7.6.2013

Slovak Telekom, a.s. Karadžič. 10 Bratislava 35763469

81/2013

Telefón, internet ŠJ 5/13

51,91

 

 

7.6.2013

Slovak Telekom, a.s. Karadzičova 10 Bratislava 35763469

82/2013

Teplo  5/2013

2946,64

02/2012

 

10.6.2013

Dalkia a.s. Široká 2 Poprad 31730574

83/2013

Voda 5/2013

1253,88

02/2012

 

10.6.2013

Dalkia a.s. Široká 2 Poprad 31730574

84/2013

El. energia 5/2013

1090,07

51000316
516C

 

10.6.2013

VSE a.s. Mlynská 31 Košice 36211222

85/2013

Mobilný telefón 6/13

27,22

 

 

10.6.2013

Orange Slovensko a.s. Metodova 8 Bratislava 35697270

86/2013

Čistiace prostriedky

513,72

 

11/2013

14.6.2013

Tatraglobal,s.r.o. Hraničná 13 Poprad 36456756

87/2013

GoMail 5/2013

3,98

DOS0806
11
00001-1

 

14.6.2013

Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35765143

88/2013

Technik BOZP

81,- -

1/2004

 

24.6.2013

J. Majerčák Allendeho 2723/76 Poprad 40328490

Jún 2013 - Jedáleň

Číslo
faktúry

Popis fakturačného
plnenia

Suma s DPH

 Zmluva

Dátum doručenia

Dodávateľ
Adresa
IČO

210/06

Zemiaky, ovocie, zelenina

139,46

9/2009

3.6.13

Lujan Plus s.r.o.
Poprad, Hraničná611
36681172

211/06

Potraviny

358,28

30/2005

3.6.13

ATC-JR  s.r.o.
Púchov, Vsetínska 766
35760532

212/06

Mäso

123,61

33/2006

4.6.13

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, ul. Mieru 184/170
31723217

213/06

Párky

42,59

33/2006

4.6.13

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, ul. Mieru 184/170
31723217

214/06

Zelenina

48,31

9/2009

4.6.13

Lujan Plus s.r.o.
Poprad, Hraničná 611
36681172

215/06

Mäso

95,66

33/2006

5.6.13

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, ul. Mieru 184/170
31723217

216/06

Mäs. výrobky

5,92

33/2006

5.6.13

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, ul. Mieru 184/170
31723217

217/06

Pekár. výrobky

334,50

132009

6.6.13

Pekáreň Hôrka s.r.o.
Hôrka 344
44559313

218/06

Ovocie, zelenina,potrav.

80,56

9/2009

6.6.13

Lujan Plus s.r.o.
Poprad, Hraničná 611
36681172

219/06

Hydina, polotovary,ml. výrobky

236,70

41/2007

7.6.13

Fega Frost s.r.o.
Kežmarok, Tehelňa 2
36475939

220/06

Mlieko, výrobky

327,34

3/1999

10.6.13

Tatr. Mliekareň a.s.
Kežmarok, Nad trať. 26
31654363

221/06

Mäso

131,65

33/2006

10.6.13

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, ul. Mieru 184/170
31723217

222/06

Párky

12,78

33/2006

10.6.13

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, ul. Mieru 184/170
31723217

223/06

Zelenina, zemiaky, ovocie, potraviny

263,71

9/2009

10.6.13

Lujan Plus s.r.o.
Poprad, Hraničná 611
36681172

224/06

Mäso

173,20

33/2006

12.6.13

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, ul. Mieru 184/170
31723217

225/06

Zelenina, ovocie,potraviny

77,32

9/2009

13.6.13

Lujan Plus s.r.o.
Poprad,Hraničná 611
36681172

226/06

Potraviny, vajcia

220,97

51/2012

13.6.13

Inmedia s.r.o.
Zvolen,Nám. SNP 11
36019208

227/06

Hydina

76,08

51/2012

13.6.13

Inmedia s.r.o.
Zvolen, Nám. SNP 11
36019208

228/06

Potraviny, ml. výrobky

123,28

41/2007

14.6.13

Fega Frost s.r.o.
Kežmarok,Tehelňa 2
36475939

229/06

Syr

26,15

41/2007

17.6.13

Fega Frost s.r.o.
Kežmarok, Tehelňa 2
36475939

230/06

Ryby, hydina, syr

138,68

48/2009

17.6.13

DC Nordia s.r.o.
Poprad, Staničná 9
44875550

231/06

Mäso

189,35

33/2006

17.6.13

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, ul. Mieru 184/170
31723217

232/06

Saláma

11,36

33/2006

17.6.13

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, ul. Mieru 184/170
31723217

233/06

Zelenina

56,59

9/2009

17.6.13

Lujan Plus s.r.o.
Poprad, Hraničná 611
36681172

234/06

Mlieko, výrobky

91,01

3/1999

17.6.13

Tatr. mliekareň a.s.
Kežmarok, Nad trať.26
31654363

235/06

Pekár. výrobky

207,07

13/2009

18.6.13

Pekáreň Hôrka s.r.o.
Hôrka 344
44559313

236/06

Ovocie, zelenina

158,35

9/2009

19.6.13

Lujan Plus s.r.o.
Poprad, Hraničná 611
36681172

237/06

Ovocie, zelenina, potraviny

162,26

9/2009

21.6.13

Lujan Plus s.r.o.
Poprad,Hraničná 611
36681172

238/06

Mäso

100,44

33/2006

24.6.13

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, ul. Mieru 184/170
31723217

239/06

Mäs. výrobky

63,07

33/2006

24.6.13

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, ul. Mieru 184/170
31723217

240/06

Mäso

80,32

33/2006

26.6.13

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, ul. Mieru 184/170
31723217

241/06

Zelenina, maslo

27,07

9/2009

21.6.13

Lujan Plus s.r.o.
Poprad, Hraničná 611
36681172

242/06

Pekár. výrobky

273,71

13/2009

27.6.13

Pekáreň Hôrka s.r.o.
Hôrka 344
44559313

243/06

Mlieko, výrobky

71,09

3/1999

27.6.13

Tatr. mliekareň a.s.
Kežmarok, Nad trať.26
31654363

Máj 2013 - Školský internát

Č. fa

Popis fakturačného plnenia

Suma s DPH

Zmluva

Objednávka

Dátum doručenia

Dodávateľ

65/2013

Plyn

120,- -

91032906
82

 

3.5.2013

SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a Bratislava 35815256

66/2013

Strava zamestnancov

579,06

 

 

3.5.2013

Školská jedáleň ŠI Karpatská 9 Poprad 36166952

67/2013

Telefón 4/2013

92,56

 

 

6.5.2013

Slovak telekom, a.s. Karadzič. 10 Bratislava 35763469

68/2013

Fax, internet ŠI 4/13

55,46

 

 

6.5.2013

Slovak Telekom, a.s. Karadžič. 10 Bratislava 35763469

69/2013

Telefón, internet ŠJ 4/13

45,07

 

 

6.5.2013

Slovak Telekom, a.s. Karadzičova 10 Bratislava 35763469

70/2013

Teplo  4/2013

6628,48

02/2012

 

7.5.2013

Dalkia a.s. Široká 2 Poprad 31730574

71/2013

Voda 4/2013

1247,71

02/2012

 

7.5.2013

Dalkia a.s. Široká 2 Poprad 31730574

72/2013

VUC NET 5/2013

131,45

0120061268

 

7.5.2013

Slovak telekom, a.s. Karadzič. 10 Bratislava 35763469

73/2013

El. energia 4/2013

1244,41

51000316
516C

 

10.5.2013

VSE a.s. Mlynská 31 Košice 36211222

74/2013

Mobilný telefón 5/2013

27,12

 

 

10.5.2013

Orange Slovensko a.s. Metodova 8 Bratislava 35697270

75/2013

GoMail 4/13

3,98

DOS080611
00001-1

 

17.5.2013

Slovanet a.s. Záhradnícka 151 Bratislava 35765143

Máj 2013 - Jedáleň

Číslo
faktúry

Popis fakturačného
plnenia

Suma s DPH

 Zmluva

Objed.

Dátum doručenia

Dodávateľ
Adresa
IČO

161/05

Mäso

126,94

33/2006

 

2.5.13

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, Ul. Mieru 184/170
31723217

162/05

Ovocie, zelenina, potraviny,vajcia

207,02

9/2009

 

2.5.13

Lujan Plus s.r.o.
Poprad, Hraničná 611
36681172

163/05

Zemiaky

204,--

52/2012

 

3.5.13

Ľ. Lesňak - -SHR
Letanovce, Slobody 19
30667178

164/05

Mr. výrobky,
ml. výrobky

325,33

41/2007

 

3.5.13

Fega Frost s.r.o.
Kežmarok, Tehelňa 2
36475939

165/05

Potraviny

556,49

30/2005

 

3.5.13

ATC-JR s.r.o.
Púchov,Vsetínska 766
35760532

166/05

Mäso

165,06

33/2006

 

6.5.13

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, ul. Mieru 184/170
31723217

167/05

Zelenina, ovocie

113,27

9/2009

 

6.5.13

Lujan Plus s.r.o.
Poprad, Hraničná 611
36681172

168/05

Zelenina

38,40

9/2009

 

6.5.13

Lujan Plus s.r.o.
Poprad, Hraničná 611
36681172

169/05

Potraviny,jogurty

303,22

51/2012

 

6.5.13

Inmedia s.r.o.
Zvolen,Nám. SNP 11
36019208

170/05

Pekár.  výrobky

618,35

13/2009

 

7.5.13

Pekáreň Hôrka s.r.o.
Hôrka344
44559313

171/05

Mlieko, výrobky

217,90

3/1999

 

7.5.13

Tatr. Mliekareň a.s.
Kežmarok,Nad trať.26
31654363

172/05

Čaje

180,96

15/2003

 

7.5.13

Astera s.r.o.
Trenčín, Stromová 5
36238091

173/05

Mäso, výrobky

105,34

33/2006

 

9.5.13

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, ul. Mieru 184/170
31723217

174/05

Ovocie, potraviny

83,26

9/2009

 

10.5.13

Lujan Plus s.r.o.
Poprad, Hraničná 611
36681172

175/05

Mr. výrobky,
ml. výrobky

222,23

41/2007

 

10.5.13

Fega Frost s.r.o.
Kežmarok, Tehelňa 2
36475939

176/05

Mäso

212,636

33/2006

 

15.5.13

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, ul. Mieru 184/170
31723217

177/05

Zelenina, ovocie

93,52

9/2009

 

15.5.13

Lujan Plus s.r.o.
Poprad, Hraničná 611
36681172

178/05

Potraviny

375,27

51/2012

 

15.5.13

Inmedia s.r.o.
Zvolen,Nám.SNP 11
36019208

179/05

Jogurty

48,65

51/2012

 

15.5.13

Inmedia s.r.o.
Zvolen, Nám. SNP 11
36019208

180/05

Zelenina, ovocie

116,41

9/2009

 

15.5.13

Lujan Plus s.r.o.
Poprad, Hraničná 611
36681172

181/05

Múčne polotovary

79,97

53/2013

 

15.5.13

Hope Family s.r.o.
Poprad,Priemys. 4947
44360991

182/05

Mäs. výrobky

48,55

53/2013

 

15.5.13

Hope Family s.r.o.
Poprad,Priemys. 4947
443360991

183/05

Pekár. výrobky

382,10

13/2009

 

15.5.13

Pekáreň Hôrka s.r.o.
Hôrka 344
44559313

184/05

Mäso

349,75

33/2006

 

15.5.13

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, ul. Mieru 184/170
31723217

185/05

Mlieko, výrobky

78,34

3/1999

 

17.5.13

Tatran. mliekareň a.s.
Kežmarok,Nad trať. 26
31654363

186/05

Ovocie, potraviny,vajcia

97,37

9/2009

 

17.5.13

Lujan Plus s.r.o.
Poprad, Hraničná 611
36681172

187/05

Mäso

122,66

33/2006

 

17.5.13

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, ul. Mieru 184/170
31723217

188/05

Syry, hydina

261,05

41/2007

 

17.5.13

Fega Frost s.r.o.
Kežmarok, Tehelňa 2
36475939

189/05

Mäso, šunka

118,74

33/2006

 

20.5.13

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, ul. Mieru 184/170
31723217

190/5

Ovocie, zelenina

88,51

9/2009

 

20.5.13

Lujan Plus s.r.o.
Poprad, Hraničná 611
36681172

191/05

Ryby, syr

150,23

48/2009

 

21.5.13

DC Nordia s.r.o.
Poprad, Staničná 9
44875550

192/05

Mäso

46,57

33/2006

 

22.5.13

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, ul. Mieru 184/170
31723217

193/05

Mäs. výrobky

41,22

33/2006

 

22.5.13

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, ul. Mieru 184/170
31723217

194/05

Zelenina, ovocie,zemiaky

139,54

9/2009

 

22.5.13

Lujan Plus s.r.o.
Poprad, Hraničná 611
36681172

195/05

Potraviny, jogurt

190,08

51/2012

 

23.5.13

Inmedia s.r.o.
Zvolen, Nám. SNP 11
36019208

196/05

Mlieko, výrobky

81,91

3/1999

 

23.5.13

Tatran. Mliekareň a.s.
Kežmarok, Nad trať.26
31654363

197/05

Ovocie, zelenina, potraviny

65,08

9/2009

 

24.5.13

Lujan Plus s.r.o.
Poprad, Hraničná 611
36681172

198/05

Mr. výrobky,
ml. výrobky,
pirohy

222,53

41/2007

 

24.5.13

Fega Frost s.r.o.
Kežmarok,Tehelňa 2
36475939

199/05

Potraviny

348,64

30/2005

 

22.5.13

ATC-JR s.r.o.
Puchov,Vsetínska 766
35760532

200/05

Pekár. výrobky

191,81

13/2009

 

27.5.13

Pekáreň Hôrka s.r.o.
Hôrka 344
44559313

201/05

Ryby

101,76

48/2009

 

27.5.13

Nordia DC s.r.o.
Poprad, Staničná 9
44875550

202/05

Mäso

121,39

33/2006

 

27.5.13

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, ul. Mieru 184/170
31723217

203/05

Mäs. výrobky

21,58

33/2006

 

27.5.13

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, ul. Mieru 184/170
31723217

204/05

Zelenina, ovocie

93,42

9/2009

 

27.5.13

Lujan Plus s.r.o.
Poprad, Hraničná 611
36681172

205/05

Zemiaky

150,--

52/2012

 

28.5.13

Lesňak Ľ. – SHR
Letanovce, Slobody 19
30667178

206/05

Mäso

142,01

33/2006

 

30.5.13

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, ul. Mieru 184/170
31723217

207/05

Zelenina, ovocie,potraviny,vajcia

115,61

9/2009

 

30.5.13

Lujan Plus s.r.o.
Poprad, Hraničná 611
36681172

208/05

Mr. Hydina, potraviny, ml. výrobky

331,65

51/2012

 

30.5.13

Inmedia s.r.o.
Zvolen,Nám. SNP 11
36019208

209/05

Mr. a mliečne výrobky,

237,94

41/2007

 

31.5.13

Fega Frost s.r.o.
Kežmarok, Tehelň 2
36475939

Apríl 2013 - Školský internát

Č. fa

Popis fakturačného plnenia

Suma s DPH

Zmluva

Objednávka

Dátum doručenia

Dodávateľ

48/2013

Plyn

120,- -

91032906
82

 

4.4.2013

SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a Bratislava 35815256

49/2013

Strava zamestnancov

544,23

 

 

5.4.2013

Školská jedáleň ŠI Karpatská 9 Poprad 36166952

50/2013

Čistiace prostriedky

269,16

 

8/2013

8.4.2013

Tatraglobal s.r.o Hraničná 13 Poprad

51/2013

Vuc Net 3/13

131,45

01200612
68

 

8.4.2013

Slovak Telekom, a. s. Karadžič. 10 Bratislava 35763469

52/2013

Telefón ŠI  3/2013

97,16

 

 

8.4.2013

Slovak Telekom, a.s. Karadžič. 10, Bratislava 35763469

53/2013

Telefón, internet ŠI 3/13

55,38

 

 

8.4.2013

Slovak Telekom, a.s. Karadžič. 10 Bratislava 35763469

54/2013

Telefón, internet ŠJ 3/13

50,50

 

 

8.4.2013

Slovak Telekom, a.s. Karadzičova 10 Bratislava 35763469

55/2013

El. energia 3/2013

1491,25

51000316
516C

 

9.4.2013

VSE a.s. Mlynská 31 Košice 36211222

56/2013

Teplo  3/2013

8605,75

02/2012

 

9.4.2013

Dalkia a.s. Široká 2 Poprad 31730574

57/2013

Voda 3/2013

1276,52

02/2012

 

9.4.2013

Dalkia a.s. Široká 2 Poprad 31730574

58/2013

Kuchynský riad

99,50

 

9/2013

11.4.2013

Cora Gastro s.r.o. Traktorova 1 Poprad 44857187

59/2013

Mobilný telefón 4/13

28,12

 

 

11.4.2013

Orange Slovensko a.s. Metodova 8 Bratislava 35697270

60/2013

GoMail 3/2013

3,98

DOS0806
11
00001-1

 

15.4.2013

Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35765143

61/2013

Servis ISPIN

387,14

283-2007/S/OvZP

 

15.4.2013

Asseco Solutions,a.s. Bárdošova 2 Bratislava 00602311

62/2013

Čistiace prostriedky

389,83

 

10/2013

16.4.2013

Tatraglobal s.r.o. Hraničná 13 Poprad 36456756

63/2013

Nové verzie programu Magma

25,49

SW/OD/2010/
51

 

19.4.2013

Auto Cont a.s. Einstienova 24, Bratislava 36396222

64/2013

Syst. podpora Magda

193,28

SW/OD/2010/
142

 

25.4.2013

Auto Cont a.s. Einsteinova 24 Bratislava 36396222

Apríl 2013 - Jedáleň

Číslo
faktúry

Popis fakturačného
plnenia

Suma s DPH

 Zmluva

Objed.

Dátum doručenia

Dodávateľ
Adresa
IČO

111/04

Zemiaky

120,00

52/2012

 

2.4.13

Ľ. Lesňak - SHR.
Letanovce, Slobody 19
30667178

112/04

Zelenina, ovocie,vajcia

231,13

9/2009

 

3.4.13

Lujan Plus s.r.o.
Poprad, Hraničná 611
36681172

113/04

Mäso

250,33

33/2006

 

3.4.13

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, Ul. Mieru 184/170
31723217

114/04

Mr. výrobky,
ml. výrobky

212,41

41/2007

 

3.4.13

Fega Frost s.r.o.
Kežmarok, Tehelňa 2
36475939

115/04

Potraviny

618,10

30/2005

 

4.4.13

ATC- JR s.r.o.
Púchov, Vsetínska 766
35760532

116/04

Pekár. výrobky

318,95

13/2009

 

5.4.13

Pekáreň Hôrka s.r.o.
Hôrka 344
44559313

117/04

Mr. výrobky, maslo, vajcia

195,59

41/2007

 

5.4.13

Fega Frost s.r.o.
Kežmarok,Tehelňa 2
36475939

118/04

Pekár. výrobky

419,53

13/2009

 

8.4.13

Pekáreň Hôrka s.r.o.
Hôrka 344
44559313

119/04

Potraviny

14,80

41/2007

 

8.4.13

Fega Frost s.r.o.
Kežmarok, Tehelňa 2
36475939

120/04

Zelenina, ovocie

137,65

9/2009

 

8.4.13

Lujan Plus s.r.o.
Poprad, Hraničná 611
36681172

121/04

Mäso

358,70

33/2006

 

8.4.13

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, Ul.Mieru 184/170
31723217

122/04

Mäs. výrobky

59,21

33/2006

 

8.4.13

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, Ul. Mieru 184/170
31723217

123/04

Jogurty

40,70

51/2012

 

8.4.13

Inmedia s.r.o.
Zvolen,Nám. SNP 11
36019208

124/04

Potraviny

185,23

51/2012

 

8.4.13

Inmedia s.r.o.
Zvolen,Nám. SNP 11
36019208

125/04

Hydina

28,66

51/2012

 

8.4.13

Inmedia s.r.o.
Zvolen, Nám. SNP 11
36019208

126/04

Čaj

218,28

15/2003

 

10.4.13

Astera s.r.o.
Trenčín, Stromová 5
36238091

127/04

Zelenina, ovocie, potraviny

166,33

9/2009

 

11.4.13

Lujan Plus s.r.o.
Poprad, Hraničná 611
36681172

128/04

Potraviny, vajcia

399,04

41/2007

 

12.4.13

Fega Frost s.r.o.
Kežmarok, Tehelňa 2
36475939

129/04

Mäso

349,75

33/2006

 

15.4.13

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, Ul. Mieru 184/170
31723217

130/04

Párky

60,48

33/2006

 

15.4.13

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, Ul. Mieru 184/170
31723217

131/04

Ovocie, zelenina

88,60

9/2009

 

15.4.13

Lujan Plus s.r.o.
Hraničná 611
36681172

132/04

Potraviny

166,75

51/2012

 

15.4.13

Inmedia s.r.o.
Zvolen,Nám. SNP 11
36019208

133/04

Mr. hydina

63,94

51/2012

 

15.4.13

Inmedia s.r.o.
Zvolen, Nám. SNP 11
36019208

134/04

Potraviny, ml. výrobky

434,58

30/2005

 

15.4.13

ATC-JR s.r.o.
Púchov,Vsetínska 766
35760532

135/04

Potraviny

71,40

30/2005

 

15.4.13

ATC-JR s.r.o.
Púchov, Vsetínska 766
35760532

136/04

Mlieko, výrobky

286,90

 

3/1999

 

16.4.13

Tatr. Mliekareň  a.s.
Kežmarok, Nad trať.26
31654363

137/04

Pekár. výrobky

308,10

13/2009

 

 

17.4.13

Pekáreň Hôrka s.r.o.
Hôrka 344
44559313

138/04

Ovocie, zelenina, potraviny

120,98

9/2009

 

 

17.4.13

Lujan Plus s.r.o.
Hraničná 611
36681172

139/04

Mäso, saláma

29,58

33/2006

 

17.4.13

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, Ul. Mieru 184/170
31723217

140/04

Mäsové výrobky

27,54

33/2006

 

17.4.13

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, Ul. Mieru 184/170
31723217

141/04

Mäso

60,48

33/2006

 

17.4.13

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, Ul. Mieru 184/170
31723217

142/04

Pirohy

117,-

53/2013

 

19.4.13

Hope Family s.r.o.
PP, Priemyselná 4947
44360991

143/04

Ovocie, zelenina

95,22

9/2009

 

19.4.13

Lujan Plus s.r.o.
Hraničná 611
36681172

144/04

Mr. hydina, potraviny

217,88

41/2007

 

19.4.13

Fega Frost s.r.o.
Kežmarok,Tehelňa 2
36475939

145/04

Ryby, syr

146,30

48/2009

 

19.4.13

DC  Nordia s.r.o.
Poprad, Staničná 9
44875550

146/04

Mäso

235,60

33/2006

 

22.4.13

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, Ul. Mieru 184/170
31723217

147/04

Zelenina, ovocie

51,25

9/2009

 

22.4.13

Lujan Plus s.r.o.
Poprad, Hraničná 611
36681172

148/04

Potraviny, jogurt

218,78

51/2012

 

22.4.13

Inmedia s.r.o.
Zvolen, Nám. SNP 11
36019208

149/04

Mäs. výrobky

29,95

33/2006

 

23.4.13

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, Ul. Mieru 184/170
31723217

150/04

Potraviny, vajcia

679,63

30/2005

 

23.4.13

ATC-JR s.r.o.
Púchov,Vsetínska 766
35760532

151/04

Ovocie, zelenina

134,32

9/2009

 

24.4.13

Lujan Plus s.r.o.
Poprad, Hraničná 611
36681172

152/04

Potraviny

66,89

9/2009

 

25.4.13

Lujan Plus s.r.o.
Poprad, Hraničná 611
36681172

153/04

Mäso, výrobky

184,03

33/2006

 

25.4.13

Mäso Tatry s. r.o.
Svit, Ul. Mieru 184/170
31723217

154/04

Pekár. výrobky

406,42

13/2009

 

26.4.13

Pekáreň Hôrka s.r.o.
Hôrka 344
44559313

155/04

Mlieko, výrobky

133,75

3/1999

 

26.4.13

Tatr. mliekareň a.s.
Kežmarok, Tehelňa 2
36475939

156/04

Potraviny

188,26

51/2012

 

29.4.13

Inmedia s.r.o.
Zvolen,Nám. SNP 11
36019208

157/04

Mäso

126,48

33/2006

 

29.4.13

Mäso Tatry s.r.o.
Svit,Ul. Mieru 184/170
31723217

158/04

Mäs. výrobky

105,86

33/2006

 

29.4.13

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, Ul. Mieru 184/170
31723217

159/04

Ovocie, zelenina

61,67

9/2009

 

29.4.13

Lujan Plus s.r.o.
Poprad, Hraničná 611
36681172

160/04

Mr. výrobky

241,42

41/2007

 

29.4.13

Fega Frost s.r.o. Kežmarok, Tehelňa 2
36475939

Marec 2013 - Školský internát

Č. fa

Popis fakturačného plnenia

Suma s DPH

Zmluva

Objednávka

Dátum doručenia

Dodávateľ

31/2013

Plyn

120,- -

91032906
82

 

4.3.2013

SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a Bratislava 35815256

32/2013

Strava zamestnancov

407,25

 

 

5.3.2013

Školská jedáleň ŠI Karpatská 9 Poprad 36166952

33/2013

Počítač

365,- -

 

5/2013

5.3.2013

I. Demčák –Nl comp Partizánska 30 Poprad 35345292

34/2013

Vuc Net 2/13

131,45

01200612
68

 

6.3.2013

Slovak Telekom, a. s. Karadžič. 10 Bratislava 35763469

35/2013

Telefón ŠI  2/2013

99,77

 

 

6.3.2013

Slovak Telekom, a.s. Karadžič. 10, Bratislava 35763469

36/2013

Telefón, internet ŠI 2/13

59,48

 

 

6.3.2013

Slovak Telekom, a.s. Karadžič. 10 Bratislava 35763469

37/2013

Telefón, internet ŠJ 2/13

50,16

 

 

6.3.2013

Slovak Telekom, a.s. Karadzičova 10 Bratislava 35763469

38/2013

Teplo  2/2013

9520,27

02/2012

 

7.3.2013

Dalkia a.s. Široká 2 Poprad 31730574

39/2013

Voda 2/2013

1051,60

02/2012

 

7.3.2013

Dalkia a.s. Široká 2 Poprad 31730574

40/2013

El. energia 2/2013

1468,97

51000316
516C

 

11.3.2013

VSE a.s. Mlynská 31 Košice 36211222

41/2013

Mobilný telefón 3/13

27,22

 

 

11.3.2013

Orange Slovensko a.s. Metodova 8 Bratislava 35697270

42/2013

GoMail 2/2013

3,98

DOS0806
11
00001-1

 

14.3.2013

Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35765143

43/2013

Dodávka tepla

-1084,47

02/2012

 

18.3.2013

Dalkia a.s. Široká 2 Poprad 31730574

44/2013

Dodávka vody

-28,56

02/2013

 

18.3.2013

Dalkia a.s. Široká 2 Poprad 31730574

45/2013

Výkon technika BOZP

81,- -

1/2004

 

18.3.2013

Majerčák J. Allendeho 76
Poprad  40328490

46/2013

Nové verzie stravovacieho programu

150,- -

 

6/2013

22.3.2013

JIS-SK s.r.o J. Hollého 8, Prešov 45687951

47/2013

Revízie s opravy HP

71,90

 

7/2013

26.3.2013

Majerčák J. Allendeho 76 Poprad 40328490

Marec 2013 - Jedáleň

Číslo
faktúry

Popis fakturačného
plnenia

Suma s DPH

 Zmluva

Objed.

Dátum doručenia

Dodávateľ
Adresa
IČO

3/2013
74/03

Zelenina, ovocie

123,74

9/2009

 

4.3.13

Lujan Plus s.r.o.
Poprad, Hraničná 611
36681172

75/03

Mäso

160,20

33/2006

 

4.3.13

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, Ul. Mieru 184/170
31723217

76/03

Mäs. výrobky

21,80

33/2006

 

4.3.13

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, Ul. Mieru 184/170
31723217

77/03

Pekár. výrobky

300,53

13/2009

 

6.3.13

Pekáreň Hôrka s.r.o.
Hôrka 344
44559313

78/03

Mäso

143,88

33/2006

 

6.3.13

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, Ul. Mieru 184/170
31723217

79/03

Mlieko, výrobky

188,99

3/1999

 

6.3.13

Tatran.mliekareň a.s.
Kežmarok, Nad trať. 26
31654363

80/03

Zelenina, ovocie

157,26

9/2009

 

7.3.13

Lujan Plus s.r.o.
Poprad, Hraničná 611
36681172

81/03

Potraviny

252,43

51/2012

 

7.3.13

Inmedia s.r.o.
Zvolen, N. SNP 11
36019208

82/03

Hydina

61,04

51/2012

 

7.3.13

Inmedia s.r.o.
Zvolen, Nám.SNP 11
36019208

83/03

Potraviny

557,78

30/2005

 

 

7.3.13

ATC-JR s.r.o.
Púchov,Vsetínska 766
35760532

84/03

Mr. výrobky

268,84

41/2007

 

8.3.13

Fega Frost s.r.o.
Kežmarok, Tehelňa 2
36475939

85/03

Mr. výrobky

365,48

41/2007

 

11.3.13

Fega Frost s.r.o.
Kežmarok,Tehelňa 2
36475939

86/03

Orechy

100,80

9/2009

 

11.3.13

Lujan Plus s.r.o.
Poprad, Hraničná 611
36681172

87/03

Mäso

250,44

33/2006

 

11.3.13

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, Ul. Mieru 184/170
31723217

88/03

Mäs. výrobky

57,74

33/2006

 

11.3.13

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, Ul. Mieru 184/170
31723217

89/03

Zelenina, ovocie,vajcia

165,67

9/2009

 

11.3.13

Lujan Plus s.r.o.
Poprad, Hraničná 611
36681172

90/03

Hydina

105,01

50/2010

 

11.3.13

Hydina Kubus s.r.o.
Veľký Slavkov 290
36504807

91/03

Čaj

175,01

15/2003

 

13.3.13

Astera s.r.o.
Trenčín, Stromová 5
36238091

92/03

Ovocie,zelenina

93,64

9/2009

 

13.3.13

Lujan Plus s.r.o.
Poprad, Hraničná 611
36681172

93/03

Pekár. výrobky

433,45

13/2009

 

14.3.13

Pekáreň Hôrka s.r.o.
Hôrka 344
44559313

94/03

Nápoje

195,17

51/2012

 

14.3.13

Inmedia s.r.o.
Zvolen,Nám. SNP
36019208

95/03

Mäso

151,22

33/2006

 

14.3.13

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, Ul. Mieru 184/170
31723217

96/03

Mlieko, výrobky

271,10

3/1999

 

14.3.13

Tatr. mliekareň a.s.
Kežmarok,Nad trať. 26
31654363

97/03

Mr. výrobky, vajcia,ml.výrobky

395,52

41/2007

 

15.3.13

Fega Frost s.r.o.
Kežmarok, Tehelňa 2
36475939

98/03

Mr.hydina, mraz. zelenina

198,36

48/2009

 

18.3.13

DC Nordia s.r.o.
Poprad, Staničná 9
44875550

99/03

Mäso

217,48

33/2006

 

18.3.13

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, Ul. Mieru 184/170
31723217

100/03

Mäs. výrobky

22,02

33/2006

 

18.3.13

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, Ul. Mieru 184/170

101/03

Zelenina, ovocie

86,52

9/2009

 

19.3.13

Lujan Plus s.r.o.
Poprad, Hraničná 611
36681172

102/03

Mr. výrobky, potraviny

375,644

48/2009

 

19.3.13

DC Nordia s.r.o.
Poprad, Staničná 9
44875550

103/03

Mäso

107,93

33/2006

 

21.3.13

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, Ul. Mieru 184/170
31723217

104/03

Zemiaky, ovocie, zelenina

127,64

9/2009

 

21.3.13

Lujan Plus s.r.o.
Poprad, Hraničná 611
36681172

105/03

Potraviny

308,33

51/2012

 

21.3.13

Inmedia s.r.o.
Zvolen,Nám. SNP 11
36019208

106/03

Potraviny

647,22

30/2005

 

21.3.13

ATC-JR s.r.o.
Púchov, Vsetínska 766
35760532

107/03

Mr. hydina, maslo,mr. zelenina

194,52

41/2007

 

22.3.13

Fega Frost s.r.o.
Kežmarok,Tehelňa2
36475939

108/03

Mäso

318,92

33/2006

 

25.3.13

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, Ul. Mieru 184/170
31723217

109/03

Zelenina, ovocie

144,06

9/2009

 

25.3.13

Lujan Plus s.r.o.
Poprad, Hraničná 611
36681172

110/3

Mlieko, výrobky

174,72

3/1999

 

25.3.13

Tatr. Mliekareň a.s.
Kežmarok,Nad trať. 26
31654363

Február 2013 - Školský internát

Č. fa

Popis fakturačného plnenia

Suma s DPH

Zmluva

Objednávka

Dátum doručenia

Dodávateľ

16/2013

Plyn

120,- -

9103290682

 

4.2.2013

SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a Bratislava 35815256

17/2013

Strava zamestnancov

561,06

 

 

5.2.2013

Školská jedáleň ŠI Karpatská 9 Poprad 36166952

18/2013

Servis ISPIN

387,14

283/2007/S/
OvZP

 

5.2.2013

Asseco Solutions a.s. Bárdošova 2 Bratislava 83101

19/2013

Úplné znenie ZZ

103,76

 

 

5.2.2013

Poradca podnikateľa s.r.o. M. Rázusa 23A Žilina 31592503

20/2013

Finančný spravodaj

19,98

 

 

5.2.2013

Poradca podnikateľa s.r.o. M. Rázusa 23A Žilina 31592503

21/2013

Vuc Net 2/13

131,45

0120061268

 

11.2.2013

Slovak Telekom, a. s. Karadžič. 10 Bratislava 35763469

22/2013

Telefón ŠI  1/2013

94,94

 

 

11.2.2013

Slovak Telekom, a.s. Karadžič. 10, Bratislava 35763469

23/2013

Telefón, internet ŠI 1/13

54,90

 

 

11.2.2013

Slovak Telekom, a.s. Karadžič. 10 Bratislava 35763469

24/2013

Telefón, internet ŠJ 1/13

49,38

 

 

11.2.2013

Slovak Telekom, a.s. Karadzičova 10 Bratislava 35763469

25/2013

Teplo  1/2013

12363,77

02/2012

 

11.2.2013

Dalkia a.s. Široká 2 Poprad 31730574

26/2013

Voda 1/2013

1169,94

02/2012

 

11.2.2013

Dalkia a.s. Široká 2 Poprad 31730574

27/2013

El. energia 1/2013

1562,62

51000316
516C

 

11.2.2013

VSE a.s. Mlynská 31 Košice 36211222

28/2013

Mobilný telefón 2/13

27,52

 

 

11.2.2013

Orange Slovensko a.s. Metodova 8 Bratislava 35697270

29/2013

GoMail 2/2013

3,98

DOS080611
00001-1

 

14.2.2013

Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35765143

30/2013

Maľovanie

388,- -

 

4/2012

28.2.2013

Primlex, Š. Harhovský L. Svobodu 15 Poprad 30314721

Február 2013 - Jedáleň

2/2013
41/02

Zemiaky

216,--

52/2012

 

4.2.13

Lˇ. Lesňak – SHR
Letanovce, Slobody 19
30667178

42/02

Potraviny

46,79

48/2009

 

4.2.13

DC Nordia s.r.o.
Poprad, Staničná 9
44875550

43/02

Zelenina,ovocie

112,12

9/2009

 

4.2.13

Lujan Plus s.r.o.
Poprad, Hraničná 611
36681172

44/02

Mäso

150,85

33/2006

 

4.2.13

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, Ul. Mieru 184/170
31723217

45/02

Mäs. výrobky

83,52

33/2006

 

4.2.13

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, Ul. Mieru 184/170
31723217

46/02

Potraviny,vajcia

830,02

30/2005

 

5.2.13

ATC-JR s.r.o.
Púchov,Vsetínska 766
35760532

47/02

Pekárenské výrobky

603,34

13/2009

 

6.2.13

Pekáreň Hôrka s.r.o.
Hôrka 344
44559313

48/02

Zelenina, ovocie

204,41

9/2009

 

6.2.13

Lujan Plus s.r.o.
Poprad, Hraničná 611
36681172

49/02

Mlieko, výrobky

107,46

3/1999

 

6.2.13

Tat. Mliekareň a.s.
Kežmarok,Nad trať. 26
31654363

50/02

Mäso

152,36

33/2006

 

7.2.13

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, Ul. Mieru 184/170
31723217

51/02

Nápoje

261,58

15/2003

 

8.2.13

Astera s.r.o.
Trenčín, Stromová 5
36238091

52/02

Mr. polotovary

422,45

41/2007

 

11.2.13

Fega Frost s.r.o.
Kežmarok,Tehelňa 2
36475939

 

53/02

Mäso,výrobky

290,51

33/2006

 

11.2.13

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, Ul. Miru 184/170
31723217

54/02

Zelenina, ovocie

143,74

9/2009

 

11.2.13

Lujan Plus s.r.o.
Poprad, Hraničná 611
36681172

 

55/02

Mr. polotovary

417,32

41/2007

 

11.2.13

Fega Frost s.r.o.
Kežmarok,Tehelňa 2
36475939

56/02

Potraviny

336,13

1/2009

 

13.2.13

Sintra s.r.o.
Poprad,Hraničná 14
685232

 

57/02

Pekár. výrobky

313,16

13/2009

 

14.2.13

Pekáreň Hôrka s.r.o.
Hôrka 344
44559313

58/02

Zelenina, ovocie,vajcia

86,--

9/2009

 

14.2.13

Lujan Plus s.r.o.
Poprad, Hraničná 611
36681172

59/02

Mäso

164,17

33/2006

 

14.2.13

Mäso Tatry s.r.o.
Svit,Ul.Mieru 184/170
31723217

60/02

Mäs. výrobky

28,37

33/2006

 

14.2.13

Mäso Tatry s.r.o.
Svit,Ul.Mieru 184/170
31723217

61/02

Mlieko, výrobky

120,72

3/1999

 

14.2.13

Tatr. mliekareň a.s.
Kežmarok,Nad trať.26
31654363

62/02

Mr. výrobky

267,82

48/2009

 

21.2.13

DC Nordia s.r.o.
Poprad, Staničná 9
44875550

63/02

Zemiaky

108,--

52/2012

 

21.2.13

Lesňak Ľ. – SHR
Letanovce, Slobody 19
30667178

64/02

Mr. výrobky

278,11

41/2007

 

22.2.13

Fega Frost s.r.o.
Kežmarok,Tehelňa 2
36475939

65/02

Mäso

350,03

33/2006

 

25.2.13

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, Ul. Mieru 184/170
31723217

66/02

Mäs. výrobky

106,73

33/2006

 

25.2.13

Mäso Tatry s.r.o.
Svit,Ul. Mieru 184/170
31723217

67/02

Zelenina,ovocie

235,10

9/2009

 

25.2.13

Lujan Plus s.r.o.
Poprad, Hraničná 611
36681172

68/02

Potraviny

453,17

30/2005

 

26.2.13

ATC-JR s.r.o.
Púchov,Vsetínska 766
35760532

69/02

Jogurty

43,26

30/2005

 

26.2.13

ATC-JR s.r.o.
Púchov,Vsetínska 766
35760532

70/02

Mlieko, výrobky

127,56

3/1999

 

26.2.13

Tatr. Mliekareň a.s.
Kežmarok,Nad trať. 26
31654363

71/02

Zelenina, ovocie

189,01

9/2009

 

27.2.13

Lujan Plus s.r.o.
Poprad, Hraničná 611
36681172

72/02

Pekár. výrobky

343,80

13/2009

 

28.2.13

Pekáreň Hôrka s.r.o.
Hôrka 344
44559313

73/02

Mäso

136,93

33/2006

 

28.2.13

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, Ul. Mieru 184/170
31723217

Január 2013 - Školský internát

Č. fa

Popis fakturačného plnenia

Suma s DPH

Zmluva

Objednávka

Dátum doručenia

Dodávateľ

175/12

Dodávka tepla 12/12

9758,68

2/2012

 

7.1.2012

Dalkia a.s. Široká 2 Poprad 31730574

176/12

Dodávka vody 12/12

1059,36

2/2012

 

7.1.2013

Dalkia a.s. Široká 2 Poprad 31730574

177/12

Telefón ŠI 12/12

86,64

 

 

7.1.2013

Slovak Telekom, a. s. Karadžič. 10 Bratislava 35763469

178/12

Telefón, internet ŠI  12/2012

54,96

 

 

7.1.2013

Slovak Telekom, a.s. Karadžič. 10, Bratislava 35763469

179/12

Telefón, internet ŠJ 12/12

544,44

 

 

7.1.2013

Slovak Telekom, a.s. Karadžič. 10 Bratislava 35763469

180/12

El. energia 12/2012

1648,97

51000316516C

 

9.1.2013

VSE a.s. Mlynská 31 Košice 36211222

181/12

Deratizácia dezinsekcia budovy

168,28

 

19/12

9.1.2013

Nagy M. Nova, Levočská 2 Poprad 17119570

1/13

Plyn 1/13

120,- -

9103290682

 

9.1.2013

SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a Bratislava 35815256

2/13

Odborná publikácia

49,50

 

 

9.1.2013

Ajfa+Avis s.r.o.  Klemensova 34 Žilina 31602436

3/13

Zvesti MŠ

6,- -

 

 

9.1.2013

Slov. pošta a.s. Partizánska cesta 9 B. Bystrica 36631124

4/13

Odborná publikácia

56,16

 

 

9.1.2013

IURA EDITION s.r.o. Oravská 17 Bratislava 313482262

5/13

VUC NET 1/13

131,45

0120061268

 

9.1.2013

Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 Bratislava 35763469

6/13

Mobilný telefón 1/13

28,75

 

 

10.1.2013

Orange Slovensko a.s. Metodova 8 Bratislava 35697270

7/13

GoMail 1/2013

3,98

DOS080611
00001-1

 

11.1.2013

Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35765143

8/13

Úplné znenie ZZ 2012

46,67

 

 

15.1.2013

Poradca pod. s.r.o M.Rázusa 23A Žilina 31592503

9/13

Fin. spravod. 2012

11,30

 

 

15.1.2013

Poradca pod. s.r.o M.Rázusa 23A Žilina 31592503

10/13

Plyn 2012

138,61

9103290682

 

17.1.2013

SPP A.s. Mlynské Nivy 44/a Bratislava 35815256

11/13

ISPIN RAP 2013

964,51

283-2007/OvZP

 

17.1.2013

Asseco Solutions a.s. Bárdošova 2 Bratislava 00602311

12/13

Saponáty do umývačky riadu

146,88

 

1/2013

19.1.2013

Sopko P. Servis VZ, Bardejovská 8 Kežmarok 32401141

13/13

Čistenie lapača tukov

78,- -

 

2/2013

19.1.2013

Pjatak M. Vyš. Háhy 39 43874100

14/13

Nové verzie Magma 1.Q 2013

25,49

SW/OD/2010/51

 

19.1.2013

AutoCont a.s. Einsteinova 24 Bratislava 36396222

15/13

Čistiace prostriedky

270,56

 

3/2013

29.1.2013

Tatraglobal s.r.o. Hraničná 13 Poprad 36456756

Január 2013 - Jedáleň

Číslo
faktúry

Popis fakturačného
plnenia

Suma s DPH

 Zmluva

Objed.

Dátum doručenia

Dodávateľ
Adresa
IČO

 

1/2013
1/01

Potraviny

1178,68

30/2005

 

3.1.13

ATC-JR, s.r.o.
Púchov,Vsetínska 766
35760532

2/01

Zelenina, ovocie

236,36

9/2009

 

7.1.13

Lujan Plus s.r.o.
Poprad,Hraničná 611
36681172

3/01

Mr.hydina,mr.zel.smotana

622,44

41/2007

 

7.1.13

Fega Frost s.r.o.
Kežmarok,Tehelňa 2
36475939

4/01

Potraviny

216,55

30/2005

 

7.1.13

ATC-JR s.r.o.
Púchov,Vsetínska 766
35760532

5/01

Potraviny

265,84

30/2005

 

7.1.13

ATC-JR s.r.o.
Púchov,Vsetínska 766
357060532

6/01

Mäso

157,36

33/2006

 

8.1.13

Mäso Tatry s.r.o.
Svit,Ul. Mieru 184/170
31723217

7/01

Mäs. výrobky

85,54

33/2006

 

8.1.13

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, Ul. Mieru 184/170
31723217

415/12

Pekár. výrobky

499,28

13/2009

 

8.1.13

Pekáreň Hôrka s.r.o.
Hôrka 344
44559313

416/12

Pekár. výrobky

87,54

13/2009

 

8.1.13

Pekáreň Hôrka s.r.o.
Hôrka 344
44559313

8/01

Mäso

149,76

33/2006

 

10.1.13

Mäso Tatry s.r.o.
Svit,Ul. Mieru 184/170
31723217

9/01

Zelenina, ovocie

148,74

9/2009

 

10.1.13

Lujan Plus s.r.o.
Poprad, Hraničná 611
36681172

10/01

Nápoje ovocné

195,80

51/2012

 

10.1.13

Inmedia s.r.o.
Zvolen Nám SNP 11
36019208

11/01

Čaje

265,78

15/2003

 

10.1.13

Astera s.r.o.
Trenčín, Stromová 5
36238091

12/01

Hydina,mr.výrob. vajcia

439,98

41/2007

 

11.1.13

Fega Frost s.r.o.
Kežmarok, Tehelňa 2
36475939

13/01

Mäso

415,–

33/2006

 

14.1.13

Mäso Tatry s.r.o.
Svit,Ul. Mieru 184/170
31723217

14/01

Zelenina, ovocie

118,68

9/2009

 

14.1.13

Lujan Plus s.r.o.
Poprad, Hraničná 611
36681172

15/01

Mlieko, výrobky

119,40

3/1999

 

16.1.13

Tatr. mliekareň a.s.
Kežmarok,Nad trať.26
31654363

16/01

Zelenina, ovocie

126,96

9/2009

 

17.1.13

Lujan Plus s.r.o.
Poprad,Hraničná 611
36681172

17/01

Mäso

87,36

33/2006

 

17.1.13

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, Ul. Mieru 184/170
31723217

18/01

Mäs.  výrobky

37,80

33/2006

 

17.1.13

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, Ul. Mieru 184/170
31723217

19/01

Potraviny

867,56

51/2012

 

17.1.13

Inmedia s.r.o.
Zvolen,Nám.SMP 11
36019208

20/01

Pekár. výrobky

154,01

13/2009

 

18.1.13

Pekáreň Hôrka s.r.o.
Hôrka 344
44559313

21/01

Hydina, potraviny, ml.výrobky

302,50

41/2007

 

18.1.13

Fega Frost s.r.o.
Kežmarok,Tehelňa 2
36475939

22/01

Zelenina, vajcia

105,46

9/2009

 

18.1.13

Lujan Plus s.r.o.
Poprad, Hraničná 611
36681172

23/01

Mäso

279,76

33/2006

 

21.1.13

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, Ul. Mieru 184/170
31723217

24/01

Mäs. výrobky

23,95

33/2006

 

21.l.13

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, Ul. Mieru 184/170
31723217

25/01

Zelenina,ovocie

185,34

9/2009

 

22.1.13

Lujan Plus s.r.o.
Poprad, Hraničná 611
36681172

26/01

Mäso

87,88

33/2006

 

24.1.13

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, Ul. Mieru 184/170
31723217

27/01

Mäs. výrobky

23,58

33/2006

 

24.1.13

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, Ul. Mieru 184/170
31723217

28/01

Potraviny

365,62

1/2003

 

24.1.13

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, Ul. Mieru 184/170
31723217

29/01

Mlieko, výrobky

108,48

3/1999

 

24.1.13

Tatr. mliekareň a.s.
Kežmarok,Nad trať.26
31654363

30/01

Potraviny

559,56

30/2005

 

24.1.13

ATC-JR s.r.o.
Púchov,Vsetínska 766
35760532

31/01

Potraviny,vajcia

59,40

30/2005

 

24.1.13

ATC-JR s.r.o.
Púchov,Vsetínska 766
35760532

32/01

Pekár. výrobky

368,22

13/2009

 

28.1.13

Pekáreň Hôrka s.r.o.
Hôrka 344
44559313

33/01

Mr. výrobky

384,70

41/2007

 

28.1.13

Fega Frost s.r.o.
Kežmarok, Tehelňa 2
36475939

34/01

Zelenina, ovocie

67,67

9/2009

 

28.1.13

Lujan Plus s.r.o.
Poprad, Hraničná 611
36681172

35/01

Mäso

155,89

33/2006

 

28.1.13

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, Ul. Mieru 184/170
31723217

36/01

Mäs. výrobky

14,83

13/2006

 

28.1.13

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, Ul. Mieru 184/170
31723217

37/01

Hydina

104,74

50/2010

 

29.1.13

Hydina Kubus s.r.o.
Veľký Slavkov 290
36504807

38/01

Zelenina, ovocie

121,25

9/2009

 

29.1.13

Lujan Plus s.r.o.
Poprad, Hraničná 611
36681172

39/01

Mäso

107,98

13/2006

 

30.1.13

Mäso Tatry s.r.o.
Svit, Ul. Mieru 184/170
31723217

40/01

Ryby, hydina

110,36

48/2009

 

31.3.13

DC Nordia s.r.o.
Poprad, Staničná 9
44875550