Ubytovanie

Školský internát (ŠI) v zmysle Vyhlášky 236/2009 a jej doplnkov je výchovno-vzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje žiakom stredných škôl v Poprade a okolí výchovno-vzdelávaciu starostlivosť v čase mimo vyučovania, ubytovanie a stravovanie.

ŠI ma na využívanie voľnočasových a záujmových aktivít pre žiakov vytvorené výborné podmienky.

Ubytovanie s vlastným sociálnym vybavením izieb a celodenné stravovanie v budove internátu zabezpečuje potrebný štandard.

Ponuka SŠ 2020/2021

Informácie o platbách za ubytovanie a stravovanie

Úhrada nákladov za ubytovanie mesačne: 35 €

Úhrada za stravu mesačne:
– celodenná strava (raňajky, desiata, obed, večera): 79 €
– bez obeda ( raňajky, desiata, večera): 49 €

ŠI zabezpečuje celodenné stravovanie pre všetkých ubytovaných žiakov. Obedy berú žiaci podľa možností a vzdialenosti ŠI od školy, buď vo svojej škole, alebo v ŠI.

Ako sa prihlásiť do Školského internátu

K prijatiu žiaka do ŠI je potrebné zaslať Žiadosť o prijatie do ŠI.

Tlačivo (obojstranné) si môžete stiahnuť, osobne vyzdvihnúť alebo je k dispozícií v príslušnej strednej škole, o ktorú sa žiak uchádza.

Ďalšie potrebné informácie k prijatiu do ŠI budú všetkým prihláseným žiakom písomne oznámené po ukončení prijímacích konaní na jednotlivých školách do konca júna.

Všetci prihlásení prváci budú do ŠI prijatí.