Kaucia

Vážení rodičia,

Školský internát ( ŠI ), Karpatská 9, Poprad  poskytuje žiakom stredných škôl slušné ubytovanie bunkového systému s vlastným sociálnym zariadením a primeraným materiálno-technickým vybavením pre voľný čas a výchovno-vzdelávaciu činnosť. Z dôvodu častého aj úmyselného poškodzovania zariadenia ŠI, pedagogická rada, žiacka rada a rada ŠI rozhodla podmieniť ubytovanie kauciou 30 €. Sumu prosíme zaplatiť pri zápise do školského internátu.

Za nezistené škody bude žiakom stiahnutá primeraná suma. Kaucia bude žiakovi vrátená po odovzdaní izby na konci šk.roka.

Veríme, že pochopíte toto naše opatrenie a správne poučíte svoje dieťa o používaní, prístupe a starostlivosti o jemu zverený majetok v ŠI.


Za porozumenie ďakujeme.