Ochrana osobných údajov

Súhlas zákonného zástupca

Súhlas so spracovaním osobných údajov – uchádzač o zamestnanie

Zápisný lístok pre žiakov celodenná strava

Zápisný lístok pre žiakov obedy

Súhlas zákonného zástupcu – strava