Študenti VŠ

Školský internát (ŠI) je výchovno-vzdelávacie zariadenie s právnou subjektivitou. Zabezpečuje ubytovanie žiakom stredných škôl a voľné ubytovacie miesta ponúka študentom vysokých škôl.

Ubytovanie v izbách bunkového systému a dvojposteľových, s vlastným sociálnym vybavením a celodenné stravovanie v budove internátu zabezpečuje potrebný štandard. 

Žiadosť o ubytovanie v Školskom internáte si môžete stiahnuť tu:


Informácie k ubytovaniu študenta vysokej školy

 1. Školský internát, Karpatská 9, Poprad je stredoškolský internát.
 2. Študent VŠ – pobočky v Poprade písomne požiada o ubytovanie na školský rok.
 3. Žiadosť môže poslať na emailovu adresu, resp. poštou.
 4. Počet voľných miest pre študentov VŠ je závislý od počtu prihlásených stredoškolákov.
 5. Platba za ubytovanie za mesiac: 69/79 €.
 6. Platí sa za semester bezhotovostným prevodom na účet č. IBAN – SK90 8180 0000 0070 0051 2614.
 7. Pri zápise je potrebné uhradiť kauciu 33 €, ktorou sa hradia prípadné úmyselné škody.
 8. K zápisu doniesť foto 3×4 – 2x.
 9. Izby sú vybavené štandardným nábytkom, zväčša sú bunky 2+3, alebo dvojposteľové izby. Všetky sú s vlastným soc. zariadením, (kúpeľňa a WC oddelene).
 10. ŠI má vybavené priestory na rôznu krúžkovú záujmovú činnosť (stolnotenisovú miestnosť, biliard, posilňovňu, klubovne s TV, kuchynku).
 11. Rozhodnutie o pridelení ubytovania bude zverejnené v budove ŠI a odoslané na e-mailové adresy uchádzačov.
 12. Ďalšie informácie ubytovaným študentom VŠ budú podané po zápise.