Zamestnanci

Riaditeľ: Mgr. Mária Rošová
Zástupca: Mgr. Zuzana Papsonová
Vedúca ekonómka: Ing. Anna Jurčová
Vedúca školskej jedálne: Katarína Srnová
Účtovníčka: Monika Červeňová

Pedagogickí zamestnanci:
Ing. Eduard Dindoffer
Mgr. Dana Jonásová
Ing. Ľubica Frkáňová
Bc. Daniela Papová
Mgr. Ján Petrovský
Ing. Jana Slavkovská