Zamestnanci

Vedenie školského internátu

 • Riaditeľ: Mgr. Rošová Mária
 • Zástupca: Mgr. Papsonová Zuzana
 • Vedúca ekonómka: Ing. Kamila Vilimová
 • Vedúca školskej jedálne: Srnová Katarína
 • Účtovníčka: Mgr. Zdena Kiššová

Ekonomický úsek

 • Vedúca ekonómka: Ing. Kamila Vilimová
 • Účtovníčka: Mgr. Zdena Kiššová

Pedagogickí zamestnanci

 • Ing. Slavkovská Jana
 • Ing. Frkáňová Ľubica
 • Bc. Papová Daniela 
 • Mgr. Jonásová Dana 
 • Mgr. Papsonová Zuzana
 • Mgr. Bolcárová Blanka
 • PhDr. Brincko, PhD.
 • Mgr. Lesňáková Alena
 • Mgr. Anna Grigerová

Pomocní vychovávatelia v NS

 • Ing. Jurčo Ľubomír
 • Bc. Peter Spaček 

Vrátničky

 • Kubová Anna
 • Regecová Emília
 • Šutáková Zdenka