Výchova

Režim dňa v Školskom internáte

 • 6.00 Budíček
 • 6.00 – 6.30 Osobná hygiena, úprava izieb.
 • 6.30 – 7.30 Raňajky, odchod do školy.
 • 13.00 – 15.00 Obed
 • Do 16.00  Osobné voľno
 • 16.00 – 18.00 1.štúdium
 • 18.00 – 19.00 Večera
 • Do 20.00 Záujmová a krúžková činnosť, osobné voľno.
 • 20.00 – 21.30 2. individuálne štúdium, záujmová činnosť.
 • 21.30 – 22.00 Príprava na spánok
 • 22.00 Večierka
 • 22.00 – 06.00 Nočný kľud

Prevádzka v Školskom internáte v Poprade počas školského roka prebieha každý týždeň od nedele 16.00 hod. do nasledujúceho piatka 16.00 hod.


Školský poriadok


Záujmové krúžky


Celointernátne akcie v ŠI


Hodnotenie kvality aktualizačného vzdelávania pedagogických zamestnancov