Poradné orgány

Rada školského zariadenia 

 • Ing. Slavkovská Jana – predseda, PZ
 • Bc. Papová Daniela – podpredseda, PZ
 • Srnová Katarína – NZ
 • Mgr. Marcela Axamská – za rodičov
 • Mgr. Elena Debreceniová – za rodičov
 • Dana Fidermaková – za rodičov
 • Jaroslav Hrebík – za rodičov
 • PaedDr. Bujňáková Patrícia – za PSK
 • Ing. Jurčík Jozef – za PSK
 • Ing. Olekšáková Dagmar – za PSK
 • Schloserová Anna – za PSK

Dňa 04. 06. 2021 si Rada školského zariadenia pri ŠI zvolila predsedu Ing. Janu Slavkovskú. 


Dôležité dokumenty k práci Rady školského zariadenia, alebo jej činnosti si môžete pozrieť po ich stiahnutí vo formáte PDF.

Výročné správy

Zápisnice

 Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Rady ŠZ pri ŠI Poprad

Štatút rady školského zariadenia

Štatút školského zariadenia – ŠI Poprad


Žiacka rada ŠI

ŽR je ustanovená podľa § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje k otázkam výchovy a vzdelávania.

 • Predseda ŽR ŠI  – Vašková Anna
 • Podpredseda ŽR ŠI – Alabánová Diana
 • Členovia ŽR ŠI:
  • Polačková Lenka
  • Lišivková Natália
  • Kacerová Iveta
  • Poperník Daniel 
  • Siman Samuel
  • Wisnios Kristián
  • Butko Matej
  • Holzer Laura