Kaucia

Vážení rodičia,

Školský internát ( ŠI ), Karpatská 9, Poprad  poskytuje žiakom stredných škôl slušné a kultúrne ubytovanie bunkového systému s vlastným sociálnym zariadením a primeraným materiálno-technickým vybavením pre voľný čas a výchovno-vzdelávaciu činnosť. 

              Z dôvodu častého aj úmyselného poškodzovania zariadenia ŠI, neodovzdania izby pri odchode zo ŠI, pedagogická rada, žiacka rada a Rada ŠZ pri ŠI rozhodla podmieniť ubytovanie kauciou 33 €.

Žiakom bude stiahnuté:
3 € za energie a 5 € za nezistené škody. 
10 € za hygienický náter 1-krát za celé študijné obdobie.

Zvyšná suma z kaucie bude žiakovi vrátená po odovzdaní izby na konci šk. roka. 

Sumu prosíme zaplatiť pri zápise do ŠI v hotovosti.

Veríme, že pochopíte toto naše opatrenie a správne poučíte svoje dieťa o používaní, prístupe a starostlivosti o jemu zverený majetok v ŠI.

Za pochopenie ďakujeme.