Prijímanie žiakov SŠ

Školský internát (ŠI) je školské výchovno-vzdelávacie zariadenie s právnou subjektivitou. Zabezpečuje žiakom stredných škôl v Poprade a okolí výchovno-vzdelávaciu starostlivosť v  čase mimo vyučovania, ubytovanie a stravovanie.

ŠI ma na využívanie voľnočasových a záujmových aktivít pre žiakov vytvorené výborné podmienky.

Ubytovanie s vlastným sociálnym vybavením izieb a celodenné stravovanie v budove internátu zabezpečuje potrebný štandard.

Školský internát sa nachádza v blízkosti autobusovej a vlakovej stanice, neďaleko od centra.