Súhrné správy

Súhrnná správa za školský rok 2022/2023:

Súhrnná správa za 3. štvrťrok roku 2021:

Súhrnná správa za 2. štvrťrok roku 2021:

Súhrnná správa za 3. štvrťrok roku 2020:

Súhrnná správa za 2. štvrťrok roku 2020:

Súhrnná správa za 2. štvrťrok roku 2019:

Súhrnná správa za 2. štvrťrok roku 2018:

Súhrnná správa za 1. štvrťrok roku 2017:

Súhrnná správa za 3. štvrťrok roku 2016:

Súhrnná správa za 4. štvrťrok roku 2016:

Súhrnná správa za 2. štvrťrok roku 2015:

Súhrnná správa za 4. štvrťrok roku 2015:


Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 4. štvrťrok roku 2012: