Ubytovanie

Školský internát (ŠI) v zmysle Vyhlášky 236/2009 a jej doplnkov je výchovno-vzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje žiakom stredných škôl v Poprade a okolí výchovno-vzdelávaciu starostlivosť v čase mimo vyučovania, ubytovanie a stravovanie.

ŠI ma na využívanie voľnočasových a záujmových aktivít pre žiakov vytvorené výborné podmienky.

Ubytovanie s vlastným sociálnym vybavením izieb a celodenné stravovanie v budove internátu zabezpečuje potrebný štandard.


Informácie o platbách za ubytovanie

Úhrada nákladov za ubytovanie mesačne: 45 €


Ako sa prihlásiť do Školského internátu

K prijatiu žiaka do ŠI je potrebné zaslať Žiadosť o prijatie do ŠI.

Tlačivo (obojstranné) si môžete stiahnuť, osobne vyzdvihnúť alebo je k dispozícií v príslušnej strednej škole, o ktorú sa žiak uchádza.

Ďalšie potrebné informácie k prijatiu do ŠI budú všetkým prihláseným žiakom písomne oznámené po ukončení prijímacích konaní na jednotlivých školách do konca júna.

Všetci prihlásení prváci budú do ŠI prijatí.