O nás

Školský internát je samostatný právny subjekt, ktorý zabezpečuje žiakom stredných škôl z Popradu a okolia výchovno-vzdelávaciu činnosť, ubytovanie a celodenné stravovanie. 

Školský internát svojim Výchovným programom nadväzuje na výchovno-vzdelávaciu činnosť školy v čase mimo vyučovania a úzko spolupracuje s rodinou žiaka. 

Ubytovanie v dvojposteľových izbách s vlastným sociálnym vybavením a v izbách bunkového systému s vlastným sociálnym vybavením, celodenné stravovanie v budove internátu zabezpečuje potrebný štandard.

Pre využívanie voľnočasových a záujmových aktivít pre žiakov sú vytvorené vhodné podmienky. V ŠI sa nachádza stolnotenisová miestnosť, biliard, posilňovňa, spoločenská miestnosť, klubovne s TV , knižnica, kuchynka a iné.

Počas školských prázdnin školský internát ponúka svoje priestory a služby pre návštevníkov Popradu ako hostel, turistická ubytovňa.

Školský internát má výhodnú polohu, neďaleko od centra mesta, v blízkosti dopravných uzlov, s prekrásnym výhľadom na Vysoké Tatry.