Zamestnanci

Vedenie školského internátu

 • Riaditeľ: Mgr. Mária Rošová
 • Zástupca: Mgr. Zuzana Papsonová
 • Vedúca ekonómka: Ing. Kamila Vilimová (materská dovolenka)
 • Zastupujúca vedúca ekonómka: Ing. Ivana Slebodníková
 • Vedúca školskej jedálne: Katarína Srnová

Ekonomický úsek

 • Vedúca ekonómka: Ing. Kamila Vilimová
 • Účtovníčka: Mgr. Zdena Kiššová
 • Ekonomická referentka: Mgr. Katarína Polaštiková

Pedagogickí zamestnanci

 • Ing. Jana Slavkovská
 • Ing. Ľubica Frkáňová
 • Bc. Daniela Papová 
 • Mgr. Ľuboš Fronc
 • Mgr. Zuzana Papsonová
 • Mgr. Blanka Bolcárová
 • PhDr. Juraj Brincko, PhD.
 • Mgr. Alena Lesňáková
 • Mgr. Zuzana Garbinská

Pomocní vychovávatelia v NS

 • Ing. Ľubomír Jurčo
 • Tomáš Girášek 

Vrátničky

 • Anna Kubová
 • Emília Regecová
 • Zdenka Šutáková