Oznamy

Od 1. augusta do 23. augusta 2020 Školský internát zabezpečuje turistické ubytovanie pre verejnosť.

Výzva na predloženie cenovej ponuky:

Súhrnná správa za 2. štvrťrok roku 2019:

Súhrnná správa za 2. štvrťrok roku 2018:

Súhrnná správa za 1. štvrťrok roku 2017:

Súhrnná správa za 3. štvrťrok roku 2016:

Súhrnná správa za 4. štvrťrok roku 2016:

Súhrnná správa za 2. štvrťrok roku 2015:

Súhrnná správa za 4. štvrťrok roku 2015:


Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 3. štvrťrok roku 2013
.


Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 4. štvrťrok roku 2012: