Dôležitý oznam rodičom a žiakom

Dňom 30.03.2020 je Školský internát (ŠI), Karpatská 9 v Poprade, mimo prevádzky až do odvolania.

Termín nástupu žiakov do ŠI bude včas zverejnený.

Žiakom, ktorí budú mať záujem si prevziať svoje osobné veci umožníme do stredy 01.04.2020 do 12:00 hod.

Žiadame rodičov a žiakov, aby pri preberaní osobných veci zodpovedne dodržiavali nariadenie vlády SR (ochranné rúška, rukavice a dodržiavali medzi sebou dvojmetrový odstup).

Ostatným žiakom budú zodpovedne uložené osobné veci na študovne, ktoré si vyzdvihnú až po ukončení krízovej situácie.

Prosíme rodičov o pozastavenie platieb za stravovanie.

Odporúčame žiakom a rodičom sledovať našu webovú stránku.