Riaditeľka školského internátu (ŠI) dnešným dňom t. j. 12.03.2020 uzatvára ŠI z dôvodu opatrení proti šíriacemu sa vírusu COVID 19.

Na našej webovej stránke budete informovaní o opätovnom otvorení ŠI.