Nariadenie riaditeľky Školského internátu – COVID 19

V zmysle odporúčania MŠ VVaŠ SR a záverov Ústredného krízového štábu zo dňa 06.03.2020 v súvislosti so šírením sa respiračného ochorenia vyvolaného koronavírusom COVID 19 vydávam nasledovné nariadenie:

  • každodenná dezinfekcia priestorov Školského internátu a zvýšená kontrola dodržiavania osobnej hygieny žiakov,Zodpovední: hospodárka, vychovávatelia
  • zákaz vstupu cudzím osobám do priestorov Školského internátu, v prípade návštevy rodiča za účelom výstupu žiaka z internátu sa zabezpečí odchod žiaka, tak aby sa rodičianepohybovali po internáte,Zodpovední: vrátnik, vychovávatelia
  • pri podozrení žiaka z choroby zmerať teplotu – bezkontaktný teplomer je na vrátnici,Zodpovední: vrátnik, vychovávatelia
  • v prípade, že teplota je vyššia ako 37 oC – umiestnenie žiaka v izolačnej miestnosti, ktorá je zriadená v Školskom internáte (izba č. 206) a následná komunikácia s rodičmi apríslušnými orgánmi,Zodpovední: vychovávatelia
  • žiaci, ktorí sa vrátili z rizikových krajín odporučím podstúpiť domácu izoláciu po dobu 14dní,
  • žiadam rodičov, aby neposielali deti ani s najmenšími príznakmi ochorení do Školského internátu,
  • rušia sa všetky aktivity, súťaže, krúžková a záujmová činnosť.Zamestnanci Školského internátu a ubytovaní žiaci v Školskom internáte sú povinní riadiť sa týmto nariadením ako i usmernením MŠ VVaŠ SR zo dňa 09.03.2020 a ďalšími pokynmi zodpovedných inštitúcií.

Mgr. Mária Rošová riaditeľka ŠI