Pre žiakov školského internátu sa zakúpil nový biliardový stôl a renovoval starší.
Dôležitý oznam rodičom a žiakom Dňom 30.03.2020 je Školský internát (ŠI), Karpatská 9 v Poprade, mimo prevádzky až do odvolania. Termín nástupu žiakov do ŠI bude včas zverejnený. Žiakom, ktorí budú mať záujem si prevziať svoje osobné veci umožníme do…
V období od 16.03.2020 do 29.03.2020 nebude umožnený vstup do objektu ŠI žiakom, rodičom a cudzím osobám. Odporúčame sledovať našu webovú stránku.
Riaditeľka školského internátu (ŠI) dnešným dňom t. j. 12.03.2020 uzatvára ŠI z dôvodu opatrení proti šíriacemu sa vírusu COVID 19. Na našej webovej stránke budete informovaní o opätovnom otvorení ŠI.
Nariadenie riaditeľky Školského internátu – COVID 19 V zmysle odporúčania MŠ VVaŠ SR a záverov Ústredného krízového štábu zo dňa 06.03.2020 v súvislosti so šírením sa respiračného ochorenia vyvolaného koronavírusom COVID 19 vydávam nasledovné nariadenie: každodenná dezinfekcia priestorov Školského internátu a zvýšená kontrola…
Oznam žiakom ŠI Odchod žiakov na jarné prázdniny dňa: 28.02.20 do 16:00 hod. Internát sa otvára dňa: 08.03.2020 od 16:00 hod.