Hodnotiaca správa

Na tejto stránke si môžete stiahnuť a pozrieť Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ŠISpráva sa predkladá vždy za uplynulý školský rok. Správa je vo formáte PDF, na jej prezretie musíte mať naištalovaný Adobe Acrobat Reader 6.0 a novší.

Školský rok 2018/2019

Školský rok 2017/2018

Školský rok 2016/2017